Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for helsetjenester sine ansvarsområder gjelder helsetjenester, forebyggende arbeid, folkehelse, øyeblikkelig hjelp, habilitering og rehabilitering, samt myndighetsoppgaver innenfor flere lovverk.

Enhetene utfører viktige helsetjenester innen akutt hjelp (legevakt), øyeblikkelig hjelp, fastlegeordningen, smittevern, migrasjonshelse, friskliv og mestring, habilitering og rehabilitering og fengselshelsetjeneste. Arbeid innen folkehelse omfatter blant annet samfunnsmedisinsk rådgivning til kommunen, miljørettet helsevern, overvåkning av luftkvaliteten, tilsyn med ulike lover, oversikt over helsetilstanden, mm. Kontor for skjenkesaker håndterer skjenke- og serveringsbevillinger og tilsyn med salgssteder for tobakk.

Etaten har utviklet og vedlikeholder helseberedskapsplan, smittevernplan, plan for legetjenester og øver beredskap.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Siste nytt

Områdesatsing

Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

Ren hånd - barnehage

Få råd om håndhygiene, prøv undervisningsopplegget for barn og bli sertifisert som Ren hånd-barnehage.

Smart omsorg

Logoen til Smart Omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Luftkvalitet

Du kan bidra til bedre luftkvalitet

Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

Sesonginfluensa

Les hvordan du unngår å bli smittet av sesonginfluensaen.

Rottebekjempelse

Ikke mat rottene - illustrasjon

Se våre råd for hvordan du forebygger og bekjemper rotter.

Klamydia

Bergen kommune oppfordrer unge i alderen 15-24 år til å ta klamydiatest

Samhandling i helsetjenestene

Tre ansatte ved Bergen legevakt

Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.