Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for helsetjenester sine ansvarsområder gjelder helsetjenester, forebyggende arbeid, folkehelse, øyeblikkelig hjelp, habilitering og rehabilitering, samt myndighetsoppgaver innenfor flere lovverk.

Enhetene utfører viktige helsetjenester innen akutt hjelp (legevakt), øyeblikkelig hjelp, fastlegeordningen, smittevern, migrasjonshelse, friskliv og mestring, habilitering og rehabilitering og fengselshelsetjeneste. Arbeid innen folkehelse omfatter blant annet samfunnsmedisinsk rådgivning til kommunen, miljørettet helsevern, overvåkning av luftkvaliteten, tilsyn med ulike lover, oversikt over helsetilstanden, mm. Kontor for skjenkesaker håndterer skjenke- og serveringsbevillinger og tilsyn med salgssteder for tobakk.

Etaten har utviklet og vedlikeholder helseberedskapsplan, smittevernplan, plan for legetjenester og øver beredskap.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Siste nytt

Klamydia

Bergen kommune oppfordrer unge i alderen 15-24 år til å ta klamydiatest.

Ren hånd - barnehage

Få råd om håndhygiene, prøv undervisningsopplegget for barn og bli sertifisert som Ren hånd-barnehage.

Områdesatsing

Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

Luftkvalitet

Du kan bidra til bedre luftkvalitet

Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.