Gå tilbake til:
Du er her:
Koronaviruset
Kommunens tjenester og tilbud er berørt av koronasituasjonen. Les mer

Kontakt

Om oss

Etat for helsetjenester sine ansvarsområder gjelder helsetjenester, forebyggende arbeid, folkehelse, øyeblikkelig hjelp, habilitering og rehabilitering, samt myndighetsoppgaver innenfor flere lovverk.

Enhetene utfører viktige helsetjenester innen akutt hjelp (legevakt), øyeblikkelig hjelp, fastlegeordningen, smittevern, migrasjonshelse, friskliv og mestring, habilitering og rehabilitering og fengselshelsetjeneste. Arbeid innen folkehelse omfatter blant annet samfunnsmedisinsk rådgivning til kommunen, miljørettet helsevern, overvåkning av luftkvaliteten, tilsyn med ulike lover, oversikt over helsetilstanden, mm. Kontor for skjenkesaker håndterer skjenke- og serveringsbevillinger og tilsyn med salgssteder for tobakk.

Etaten har utviklet og vedlikeholder helseberedskapsplan, smittevernplan, plan for legetjenester og øver beredskap.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Klamydia

Bergen kommune oppfordrer unge i alderen 15-24 år til å ta klamydiatest.