Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for helsetjenester har ansvar for legevakt, øyeblikkelig hjelp, helsevern, fengselshelsetjeneste, ergo - og fysioterapitjeneste og skjenkebevillinger i kommunen. Etatens viktigste oppgave er å bidra til en sunnere befolkning, og etaten skal blant annet arbeide med å redusere de mange påvirkningsfaktorer som bidrar til å skape helseproblemer, og fremme de faktorer som beskytter mot sykdom.

Etat for helsetjenester skal følge opp enhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Les mer om oss

Tjenester og skjema

Siste nytt

Områdesatsing

Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

Ren hånd - barnehage

Få råd om håndhygiene, prøv undervisningsopplegget for barn og bli sertifisert som Ren hånd-barnehage.

Friskere bergensere!

Hjelp til å endre levevaner for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer.

Smart omsorg

Logoen til Smart Omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Luftkvalitet

Du kan bidra til bedre luftkvalitet

Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

Sesonginfluensa

Les hvordan du unngår å bli smittet av sesonginfluensaen.

Radon

Det er enkelt og koster ikke mye å undersøke radonnivået i boligen

Måling bør utføres fra midten av oktober til midten av april.

Rottebekjempelse

Ikke mat rottene - illustrasjon

Se våre råd for hvordan du forebygger og bekjemper rotter.

Klamydia

Bergen kommune oppfordrer unge i alderen 15-24 år til å ta klamydiatest

Samhandling i helsetjenestene

Tre ansatte ved Bergen legevakt

Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.