Du kan søke innsyn fra Bergen byarkiv i egen persondokumentasjon som er gått ut av daglig forvaltning fra kommunal virksomhet. Her får du informasjon om hvordan du ber om innsyn.

Alle har rett til å se personopplysninger om seg selv. 

Søker du innsyn på vegne av andre, logger du deg inn på aktuelt skjema her og legger ved skriftlig fullmakt fra den det gjelder. Dette gjelder også foresatte/verge som søker innsyn for barn over 15 år. Fullmakten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og signatur fra både fullmektig og fullmaktsgiver, samt kopi av fullmaktsgivers ID. Du finner fullmaktsskjema i det enkelte skjema, eller du kan laste ned her. 

 

Byarkivet oppbevarer ulike typer persondokumentasjon. For at du skal kunne bestille riktig innsyn, har vi skjema for innsyn i ulike personlige forhold som ansettelse, helse, skole og andre sosiale forhold.  

Du sender din henvendelse i bestillingsskjema. Les informasjonen i skjemaet nøye før du fyller ut og sender. Se under fanen Søknadsskjema.

Skjema krever innlogging via ID-porten for å sikre enhetlig, oversiktlig og sikker utveksling av informasjon mellom deg og byarkivet. 

Når du har sendt bestillingen mottar du en kvittering med saksnummer. Dette nummeret bruker du ved evt. telefonhenvendelse til oss. Ved ny henvendelse i pågående sak kan du benytte skjemaet Oppfølging av tidligere sak

Hvis du ikke har elektronisk ID kan du sende innsynskravet sammen med kopi av ID som brev i posten. Se Kontakt. Du må ikke sende personsensitive opplysninger på epost.

Byarkivet vil behandle din henvendelse så fort som mulig. Svartid er avhengig av sakens kompleksitet og pågang. Skriv gjerne i kommentarfeltet dersom saken haster spesielt.

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen. Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

 

Bergen byarkiv
Besøksadresse: Kalfarveien 82 
Telefon: 55 56 62 83 (kl. 9-15 alle hverdager)
e-post

Ved ny henvendelse i pågående sak kan du benytte skjemaet Oppfølging av tidligere sak.