Du kan søke innsyn fra Bergen byarkiv i egen persondokumentasjon  som er gått ut av daglig forvaltning fra kommunal virksomhet . Her får du informasjon om hvordan du ber om innsyn.

Alle har rett til å se opplysninger som gjelder seg selv. Familiemedlemmer eller andre har kun rett til innsyn i personsensitive opplysninger om andre dersom det vises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder. 

Privatpersoner kan sende sin forespørsel om personlig dokumentasjon til det aktuelle kontor som behandlet saken, eller til Bergen byarkiv. Bruk vårt bestillingsskjema dersom du trenger innsyn i persondokumentasjon. Du skal ikke sende sensitiv informasjon i epost.

 

Du sender din henvendelse i bestillingsskjema. Les informasjonen i skjemaet nøye før du fyller ut og sender. Det er nødvendig med konkrete og avgrensede forespørsler med mest mulig presis informasjon som har betydning for søket. Se digitalt skjema nederst. 

Skjema krever innlogging via ID-porten for å sikre enhetlig, oversiktlig og sikker utveksling av informasjon mellom deg og byarkivet. 

Når du har sendt bestillingen mottar du en kvittering med saksnummer. Dette nummeret bruker du ved ny henvendelse i pågående sak, se Oppfølging av tidligere sak nedenfor

Hvis du ikke har elektronisk ID eller ikke ønsker å bruke skjema, kan du sende innsynskravet som brev i posten eller du kan ringe til oss. Se Kontakt. Du må ikke sende personsensitive opplysninger på epost. 

Byarkivet vil behandle din henvendelse så fort som mulig. Svartid er avhengig av sakens kompleksitet og pågang. Skriv gjerne i kommentarfeltet dersom saken haster spesielt.

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen. Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

 

Bergen byarkiv
Besøksadresse: Kalfarveien 82 
Telefon: 55 56 62 83 (kl. 9-15 alle hverdager)
e-post

Ved ny henvendelse i pågående sak kan du benytte skjemaet Oppfølging av tidligere sak.

Bestill persondokumentasjon