Du som har hjemmehjelp eller brukerstyrt personlig assistent (BPA) kan velge om du vil ha tjenestene utført av kommunen eller en av de private leverandørene som kommunen har avtale med.

Egenbetalingen er lik uavhengig av hvilken leverandør du velger.

Du kan velge blant følgende leverandører:

Her finner du informasjon om hjemmehjelp og hvordan du søker.

Dersom du velger å kjøpe tilleggstjenester utover de oppgavene som du har fått vedtak av kommunen om, gjør vi oppmerksom på at det blir en privat avtale som kommunen ikke er del av.

Presentasjoner av de ulike leverandørene finner du ved å klikke på lenkene over.

Brukervalg i budsjettforslag 2023
Bystyret har bestemt at brukervalgordningen innen praktisk bistand ikke skal avvikles på nåværende tidspunkt. I stedet ønsker bystyret å overlate til et nytt bystyre å ta denne avgjørelsen.

Du melder fra om ditt valg ved å kontakte vurderingskontoret i det byområdet du tilhører, enten per telefon,eller ved å sende inn bytteskjema til vurderingskontoret. Se lenke til skjema nederst.

Her finner du kontaktinformasjon til Vurderingskontor for voksne og eldre.

Dersom byttet gjelder brukerstyrt personlig assistanse holder det ikke bare å melde fra til vurderingskontoret, men må du også signere kontrakt med den nye leverandøren du velger.

Når du har bestemt deg, fyller du ut nødvendig informasjon om deg selv i kontrakten og signerer denne. Deretter må du sende kontrakten til den foretrukne leverandøren som så signerer avtalen og sender kontrakten videre til ditt vurderingskontor.  Når også vurderingskontoret har signert og sendt kontrakten i retur til deg, er avtalen inngått mellom alle tre parter.

Regler ved leverandørbytte

Du kan bytte leverandør så mange ganger du ønsker.

Dersom du ikke skulle være fornøyd med valget ditt kan du bytte til en annen leverandør. Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger du kan bytte. Du trenger ikke oppgi noen grunn for å bytte.  Vurderingskontoret  vil ta kontakt med din gamle leverandør for å informere dem om ditt valg.

Det vil av praktiske årsaker gå noe tid fra du melder om bytte til du får ny leverandør. I denne perioden vil du fortsatt få tjenestene fra din gamle leverandør.

Valget av leverandør påvirker ikke hvilke tjenester du får. Leverandørene utfører i utgangspunktet bare tjenestene du har fått vedtak om fra vurderingskontoret.

Her er noen råd for deg som skal velge leverandør:

  • Les gjennom informasjon om leverandørene. Du finner informasjonen på lenken til beskrivelsen av tjenestene.
  • Ta eventuelt en telefon til dem for å få mer informasjon.
  • Snakk gjerne med noen du kjenner som har kjennskap til leverandørene for å høre om de anbefaler en av dem.

Bytte eller klage?

Det er gunstig å etablere en god dialog med leverandøren av tjenester til deg. Generelt kan det være lurt med en tydelig avklaring av forventninger og hva leverandøren faktisk kan tilby deg.

Dersom du likevel skulle være misfornøyd med kvaliteten på den tjenesten du får, men ikke ønsker å bytte leverandør, kan du klage direkte til leverandøren. Hvis dette ikke fører til bedring kan du vurdere å skifte til en annen leverandør.

Fritt brukervalg betyr at du kan velge hvem som skal utføre tjenestene du er tildelt – kommunen eller et privat firma.

Selv om det nå er mange private aktører som tilbyr sine omsorgstjenester, er det fortsatt Bergen kommune som har ansvar for tjenestene. Kommunen inngår kvalitetsavtaler med leverandørene og følger jevnlig opp at leverandørenes tjenester er i henhold til avtalen.

Det er vurderingskontorene i Bergen kommune som har ansvaret for å tildele omsorgstjenester til byens innbyggere.

Egenbetalingen er den samme uansett hvilken leverandør du velger.
Prisene finner du under overskriften Hjemmebaserte tjenester, Praktisk bistand i denne oversikten:
Samlet oversikt over avgifter og egenbetalinger.

Hvis du ikke aktivt velger en leverandør, vil du uansett motta tjenestene du har rett på.

Nye brukere av en tjeneste som ikke melder fra om hvilken leverandør de ønsker, tildeles automatisk tjenester fra den kommunale leverandøren.

Brukere som allerede mottar tjenester og får fornyede vedtak om at tjenesten skal vedvare, trenger ikke å foreta noe aktivt valg dersom de ønsker å fortsette med leverandøren de har. Dette vil skje automatisk uten at du trenger å melde fra.

Skjema: søk om bytte av leverandør