Gå tilbake til:
Du er her:

Hvordan kan vi gjøre det enklere for deg å søke om tjenester?

Vi vil gjerne høre din mening om hvordan det oppleves å søke om helse- og omsorgstjenester i Bergen kommune.

Kunne du tenke deg å møte to av oss i et 20 - 30 min langt videomøte?

Klikk her for å velge et passende tidspunkt

Om du som følge av sykdom eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp med nødvendige oppgaver i hjemmet ditt, kan du søke om hjemmehjelp. Tjenesten går ut på å gi deg praktisk hjelp i hjemmet, for eksempel med renhold og klesvask. Målet er at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Du har rett til hjelp med nødvendige praktiske oppgaver i hjemmet ditt om sykdom eller funksjonsnedsettelse gjør at du ikke klarer dette selv.

Om du får tildelt tjenesten, vil kommunen sammen med deg bestemme hva du skal få hjelp til.

Du kan velge hvem som skal levere tjenesten. Det finnes ett kommunalt og flere private alternativer.

Se oversikt her over leverandører du kan velge. Du vil automatisk få tildelt hjelp fra kommunens hjemmetjeneste om du ikke aktivt velger en privat leverandør. Ta kontakt med ditt vurderingskontor om du ønsker dette.
Se kontaktinformasjon under fanen Slik søker du.

Ønsker du hjelp til mer omfattende oppgaver, som storrengjøring, vindusvask eller rundvask, kan du kjøpe dette som en tilleggstjeneste direkte fra leverandør.

Bystyret har bestemt at brukervalgordningen innen praktisk bistand ikke skal avvikles på nåværende tidspunkt. I stedet ønsker bystyret å overlate til et nytt bystyre å ta denne avgjørelsen.

Du finner søknadsskjema under overskriftenSkjema” lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Søknadsbehandling

Etter søknaden er mottatt, vil kommunen ta kontakt med deg for å avtale tid for et hjemmebesøk. Formålet med besøket er å innhente nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du får alltid en begrunnelse sammen med vedtaket om det kan tenkes at du blir misfornøyd. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Har du et akutt behov for hjelp, kan du få tilbud om hjemmehjelp før det er gjort et formelt vedtak.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar.

De som har valgt hjemmehjelp fra Bergen kommune finner telefonnummer og annen kontaktinformasjon her:

Hjemmehjelpstjenester i Arna og Åsane 
Hjemmehjelpstjenester i Bergenhus 
Hjemmehjelpstjenester i Årstad 
Hjemmehjelpstjenester i Fana og Ytrebygda 
Hjemmehjelpstjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg 

Hjemmetjenestene i Bergen kommune kommuniserer også via helsenorge.no.

Du må betale en egenandel for hjemmehjelp.

Se prisen under avsnittet Hjemmebaserte tjenester og 
praktisk bistand i denne oversikten over betalingssatser. 

Du må skrolle litt nedover på siden for å finne tallene.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester