Om du som følge av sykdom eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp med nødvendige oppgaver i hjemmet ditt, kan du søke om hjemmehjelp. 

Kommunen har mange gode tjenester som hjelper deg til å klare det du ønsker i hverdagen. Vårt mål er å hjelpe deg til å mestre mest mulig selv, og legge til rette for at du kan gjenvinne mest mulig av funksjoner du har mistet grunnet sykdom eller ulykker. 

Les gjerne mer om disse tjenestene: 

Hjemmehjelp er praktisk hjelp i hjemmet som renhold, sengetøyskift og klesvask. Målet er at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

  • Du har rett til hjelp med nødvendige praktiske oppgaver i hjemmet ditt dersom sykdom eller funksjonsnedsettelse gjør at du ikke klarer dette selv.
     

Det er fritt brukervalg for tjenesten. Det innebærer at du må selv velge hvem du ønsker som leverandør. Det finnes ett kommunalt og flere private alternativer.

Se oversikt her over leverandører du kan velge. 

Saksbehandler ved vurderingskontoret vil ta kontakt med deg for å få vite hvilken leverandør du har valgt, før tjenesten iverksettes.

Ønsker du hjelp til mer omfattende oppgaver, som storrengjøring, vindusvask eller rundvask, kan du kjøpe dette som en tilleggstjeneste direkte fra leverandør.

Du finner søknadsskjema under overskriftenSøknadsskjema” lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne og eldre 

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Søknadsbehandling

Etter søknaden er mottatt, vil kommunen ta kontakt med deg for å avtale tid for et hjemmebesøk. Formålet med besøket er å innhente nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du får alltid en begrunnelse sammen med vedtaket om det kan tenkes at du blir misfornøyd. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Har du et akutt behov for hjelp, kan du få tilbud om hjemmehjelp før det er gjort et formelt vedtak.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar.

Du må betale en egenandel for hjemmehjelp.

I denne prisoversikten, er hjemmehjelp det samme som praktisk bistand.

Du finner prisene i avsnittet “Hjemmebaserte tjenester”, ved å skrolle litt nedover i dokumentet. 

Ved å følge linken under finner du kontaktinformasjon til de ulike leverandørene, både kommunal og private:

Leverandører av hjemmehjelp

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester