Gå tilbake til:
Du er her:

Om du som følge av sykdom eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp med nødvendige oppgaver i hjemmet ditt, kan du søke om hjemmehjelp. Tjenesten går ut på å gi deg praktisk hjelp i hjemmet, for eksempel med renhold og klesvask. Målet er at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Du har rett til hjelp med nødvendige praktiske oppgaver i hjemmet ditt om sykdom eller funksjonsnedsettelse gjør at du ikke klarer dette selv.

Om du får tildelt tjenesten, vil kommunen sammen med deg bestemme hva du skal få hjelp til.

Valg av leverandør

Du kan velge hvem som skal levere tjenesten. Det finnes ett kommunalt og flere private alternativer.

Se oversikt her over leverandører du kan velge. Du vil automatisk få tildelt hjelp fra kommunens hjemmetjeneste om du ikke aktivt velger en privat leverandør. Ta kontakt med ditt vurderingskontor om du ønsker dette.
Se kontaktinformasjon under fanen Slik søker du.

Ønsker du hjelp til mer omfattende oppgaver, som storrengjøring, vindusvask eller rundvask, kan du kjøpe dette som en tilleggstjeneste direkte fra leverandør.

Avtalene med de private leverandørene om brukervalg ved hjemmehjelptjenesten utløper 31. mars 2023. Byrådet har i sitt budsjettforslag for 2023 foreslått at de ikke vil lyse ut ny konkurranse om brukervalg for hjemmehjelp, og at denne tjenesten da vil bli utført og driftet av kommunen selv. Byrådet har altså lagt frem forslag til budsjett. Det er bystyret som vedtar endelig budsjett i desember.

Slik søker du

Kontaktinformasjon i Bergen kommune for deg som ønsker å søke om helse- og omsorgstjenester.

Søknad om tjenester til voksne, eldre  og somatisk syke barn sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90

Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
  Allehelgensgate 2, 5016 Bergen Tlf. 408 12 053

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. 

Søknadsbehandling

Etter søknaden er mottatt, vil kommunen ta kontakt med deg for å avtale tid for et hjemmebesøk. Formålet med besøket er å innhente nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du får alltid en begrunnelse sammen med vedtaket om det kan tenkes at du blir misfornøyd. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Har du et akutt behov for hjelp, kan du få tilbud om hjemmehjelp før det er gjort et formelt vedtak.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar.

Kontakt oss

De som har valgt hjemmehjelp fra Bergen kommune finner telefonnummer og annen kontaktinformasjon her:

Hjemmehjelpstjenester i Arna og Åsane 
Hjemmehjelpstjenester i Bergenhus 
Hjemmehjelpstjenester i Årstad 
Hjemmehjelpstjenester i Fana og Ytrebygda 
Hjemmehjelpstjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg 

Hjemmetjenestene i Bergen kommune kommuniserer også via helsenorge.no.

Priser

Gå inn på denne oversikten og se prisene for hjemmehjelp under overskriftene  Hjemmebaserte tjenester  og Praktisk bistand.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester