Bergen kommune har en egen legevakttjeneste for sykehjem, bofellesskap og hjemmeboende palliative pasienter. Legevakttjenesten er tilgjengelig mandag-fredag klokken 16.00 – 21.00, og fra klokken 10.00 – 20.00 i helger og på høytidsdager. 

Behov for legetilsyn av palliativ og eldremedisinsk legevakt, meldes av sykepleier til legevaktsentralen.

Utenom tidene der legevakttjenesten er tilgjengelig, blir henvendelser formidlet legevakten.

 

 

Tjenesten er gratis for beboere som har sykehjemsplass. For personer som bor på aldershjem og beboere i omsorgsbolig gjelder vanlige regler for betaling av egenandel.