Gjennom oppsøkende sosialt arbeid tilbyr feltarbeiderne på Utekontakten mulige ofre for menneskehandel råd og veiledning. Rådgivningen har et særlig fokus på juridiske rettigheter, videreformidling til nasjonale hjelpetiltak og helse, herunder seksuell helse og smittevern.

Utekontakten henvender seg til personer i Bergen som kan være utsatt for menneskehandel ved at de er tvunget inn i virksomhet som omfatter prostitusjon, salg av illegale rusmidler, tyveri og/eller tigging, eller annet tvangsarbeid.

Utekontaktens feltarbeidere er særlig oppmerksomme på mulige mindreårige offer for menneskehandel.

Hvis det er grunn til å tro at mindreårige er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, mishandling eller at det er indikasjon på at barn utnyttes i en eller annen form, setter vi i gang umiddelbare tiltak, som inkluderer melding til videre til politi og barnevern eller barnevernvakt.

Utekontakten samarbeider blant annet med NAV kommune, barnevernet, Barnevernvakten, Exit-gruppen ved Vest politidistrikt, politiet, Rosa, Helsevernenheten, Poliklinikk for seksuelt overførte infeksjoner, For Freedom (Salt Kirken), Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

Det koster ikke noe å få hjelp av oss.

Kontakt Utekontakten for å be om hjelp:

Vakttelefon: 9774 0533

Besøksadresse: Strømgaten 10

55 56 86 00 / utekontakten@bergen.kommune.no

Foruten norske lover er Palermo-protokollen
og Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel aktuelle.

Lover