Bergen kommune ønsker å bidra til at personer med utviklingshemming skal kunne reise på ferie. Vi tilbyr ferieopphold til personer som er fylt 18 år før 1. juni.

Bystyret har 31. januar 2024 vedtatt at ferietilbudet til voksne med utviklingshemming skal videreføres. 

Om ferietilbudet

Byrådsavdeling for helse og omsorg tilrettelegger og organiserer ferietilbud for voksne utviklingshemmede bosatt i Bergen. Diagnosen utviklingshemmet må være registrert i kommunens helsesystem.

Tilbudene er for personer over 18 år med utviklingshemming, uten behov for helsepersonell, våken nattevakt, familie, kjente eller fagutdannede ledsagere under oppholdet. Det er en forutsetning at en ledsager ikke trenger opplæring for å kunne gi deltakerne bistand.

Oppfyller du disse kriteriene, får du tilsendt brev med informasjon. I brevet er det også søknadsskjema med søknadsfrist. 

Egenandel

Skal du delta, betaler du en egenandel. Den dekker din reise, opphold, aktiviteter, transport og mat. 

Om ferien

  • Aktiviteter og innhold er tilpasset deltakerne.
  • Kommunen forsøker å legge til rette for at alle kan reise i en gruppe der den enkelte kan få best mulig utbytte av sin ferie, både sosialt og opplevelsesmessig. 
  • Vi tar hensyn til gruppens alderssammensetting så godt det lar seg gjøre.
  • Deltakerne deler rom med andre deltakere.

 

Etat for tjenester til utviklingshemmede vurderer årlig hvem som fyller kriteriene for å delta, og hvilket av de tre tilbudene de kan delta på. Ved spørsmål om dette, kontakt din botjeneste eller din tjenestekoordinator.

Bergen kommune har gjennomført anbudsprosess for ferietilbud for voksne personer med utviklingshemming og Bømlo folkehøgskule er gitt tilbudet om å arrangere ferieoppholdene. Det blir arrangert tre ferieturer i løpet av sommeren. 

Søknadsskjema distribueres ut til målgruppen via bofellesskap, privatinitierte boliger, hjemmeteam og tjenestekoordinatorer. Søknadsfrist på ferietilbud er mandag 6. mai. Det vil bli gitt skriftlig bekreftelse til den enkelte søker om de har fått plass, samt tidsrom for ferie og kontaktinformasjon til feriearrangør.  

Ferietilbudene i regi av Bergen kommune er ikke en lovpålagt rettighet, men et ekstra gode Bergen kommune ønsker å tilby.

Bystyret kan årlig vurdere om kommunen skal gjennomføre tilbudene eller ikke i påfølgende år.