En mann og en liten gutt ligger på gilvet og leser en bok med lys fra en lommelykt

Her ser du hvordan du og din familie kan bli besøkshjem.

Bergen kommune tilbyr besøkshjem (avlastningstilbud) for familier med store omsorgsoppgaver, knyttet til barn med funksjonsnedsettelse eller familier med hjelpetiltak fra barnevernet. 

Ønsker du å søke avlastning? Les mer om avlastning. 

Å være besøkshjem innebærer å ta imot barn eller ungdom, en eller flere helger per måned.  Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet og en støtte for foreldrene.

Formålet er at du med din familie og ditt hjem tilbyr et avbrekk for et barn eller ungdom fra en familie som er i en krevende livssituasjon.

Vi ønsker familier med trygge, stabile og tålmodige voksne som har tid og overskudd til å være til stede for barnet eller ungdommen. Vi trenger både familier med og uten andre barn.

Det må tas hensyn til at barna i oppdraget trenger noe tettere oppfølging og mer oppmerksomhet enn barn og ungdom på samme alder. Dere vil få veiledning.

Oppgavene du påtar deg som avlaster i besøkshjem krever ikke spesiell utdanning, kompetanse eller utstyr. Du må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig. 

Dersom du ønsker å bli besøkshjem, skriver du til oss og forteller litt om:

  • Familiesituasjon
  • Boligforhold
  • Helse
  • Andre arbeidsforhold eller oppdrag i Bergen kommune, som støttekontakt eller lignende

Informasjonen du gir oss blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg og din familie som et besøkshjem.

På bakgrunn av informasjonen du oppgir, vil vi ta kontakt for å avtale hjemmebesøk eller samtale på vårt kontor. Det må fremlegges gyldig politiattest (barneomsorgsattest) ved tilbud. 

Lønns - og arbeidsvilkår i avlastningsoppdrag reguleres av forskrift og tariffavtale.

Interessert? Send kortfattet søknad til Postmottak.etat.barnogfamilie@bergen.kommune.no så tar vi kontakt.

Nyttig innhold