Personer og familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver kan ha rett til avlastningstiltak eller annen pårørendestøtte.

Se også informasjon om å være avlaster

Avlastning er en tjeneste som skal redusere belastningen av særlig tungt omsorgsarbeid og gi deg mulighet for fritid og ferier.

Avlastning gis både i og utenfor hjemmet.

Ulike typer avlastning

 • Praktisk bistand
 • Hjemmesykepleie
 • Plass på aktivitetssenter/dagsenter
 • Avlastningsopphold på sykehjem
 • Døgnavlastning i avlastningsbolig
 • Timeavlastning i eller utenfor hjemmet
 • Besøkshjem/weekendhjem
 • Barnebolig

Du kan få avlastning om du er pårørende til en person med store pleie- og omsorgsbehov, og dette gir deg et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Noe av det kommunen legger vekt på er

 • antall timer per måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er særlig fysisk eller psykisk belastende
 • om omsorgsarbeidet pågår om natten eller gir avbrudd i nattesøvnen

Kommunen vil i dialog med deg som søker se på hvilke behov du og familien din har.

Les mer om avlastning på Helsenorge.no

Du finner søknadsskjema under overskriften Søknadskjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt.   Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre. 
Du kan også kontakte kommunen for å få hjelp til å søke.

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Tjenesten er gratis.

 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester