Er du over 75 år, kan du få tilbud om et forebyggende hjemmebesøk. Dette er en uformell samtale om tema som hverdagsliv og helse.

 

Et forebyggende hjemmebesøk er en uformell samtale mellom deg og en ansatt ved kommunens frisklivs- og mestringssenter.

I samtalen kan du få råd og veiledning om hva du selv kan gjøre for å bevare helsen og forebygge sykdom. Målet er at du skal holde deg frisk og kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Tema for samtalen kan være:

  • Hverdagsliv
  • Kosthold
  • Aktivitet
  • Sosial omgang
  • Kommunale pleie og omsorgstjenester
  • Hjelpemidler

Besøket er gratis og frivillig. Dersom du ønsker det, kan pårørende være til stede.

Er du over 80 år og ikke mottar tjenester fra kommunens pleie- og omsorgstjeneste, vil du få tilbud om et hjemmebesøk. Er du over 75 år, kan du selv ta kontakt dersom du ønsker et besøk.

 

Ta kontakt med Frisklivs- og mestringssenteret for å avtale tid for et hjemmebesøk.

Telefon 53 03 53 80 fra klokken 08.00 til 15.00.

E-post: Frisklivssentralen@bergen.kommune.no

Besøksadresse: Damsgårdsveien 40, 5057 Bergen