Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Frisklivssentralen tilbyr oppfølging til personer i alle aldre som har behov for å endre levevaner for å fremme helse, forebygge sykdom(eller sykdomsutvikling) og å mestre hverdagen. Oppfølgingstilbudene er både individuelle og gruppebaserte med temaer innenfor: kosthold, fysisk aktivitet, tobakk, søvn, endring og mestring. Målet er å formidle kunnskap og verktøy for å kunne etablere gode levevaner og mestre hverdagen. Fra 01.01.2018 er Frisklivssentralen en tjeneste i det nye Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen kommune.

Innbyggerhjelp