pixabay

Frisklivssentralen tilbyr og tilpasser temasamlinger og kurs for ulike mål- og aldersgrupper i samarbeid med oppdragsgiver.

Vi har god kompetanse og erfaring innenfor blant annet livsstilsrelaterte tema, mestring og rådgivning som er relevant for en rekke målgrupper (også ansatte). Vi kan bidra med temasamlinger og kurs, som tilpasses i samarbeid med oppdragsgiver.

Vi har blant annet faste oppdrag ved ulike NAV kontor “nye muligheter” med livsstilstema som søvn, psykisk helse, kosthold, fysisk aktivitet og mestring.

Vi holder og inspirasjonsforedrag for ansatte med samme tematikk som over.

Dersom du vil bestille temasamling eller kurs, kontakt oss på epost for mer informasjon: frisklivssentralen@bergen.kommune.no