istockfoto

Vi tilbyr ulike kurs både digitalt og med fysisk oppmøte. For nærmere informasjon om oppstart, påmelding og annen praktisk informasjon på hvert enkelt kurs, se nedenfor. Noen kurs kan tilbys til ferdigrekrutterte grupper, ta kontakt for mer informasjon.

Finn formen med Friskliv -utetrening

Tankevirus er et mestringskurs for de som ønsker å bli mer oppmerksom på egne tanker. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og er basert på grunnprinsipper fra metakognitiv og kognitiv atferdsterapi.

Kurset består av tre samlinger, og har følgende oppstartsdato høsten 2024:

Etter påmeldingsfrist vil alle på listen bli kontaktet av kursholder på epost for bekreftelse av plass, samt mer informasjon før kursstart. 

Ved digitalt kurs er kursholder synlig med kamera, alle deltakere er med via en Chat, hvor en besvarer på oppgaver i etterkant av videofremvisning

Mer om tankevirus

Kurset består av en populærvitenskapelig programserie i tre deler samt verktøy og øvelser som gir deg trening i å bruke kunnskapen fra programserien i eget liv.

1. Ditt psykologiske immunforsvar presenterer grunnleggende psykologisk kunnskap om oppmerksomhet og tanker

2. Fem ulike tankevirus gjennomgås ved hjelp av morsomme og gjenkjennelige eksempler

3. Psykologiske vitaminer tar deg steg for steg gjennom hvordan du kan gå frem for å bekjempe tankevirus

Vi fornyer vårt tilbud innen kosthold til innbyggerne i kommunen og tilbyr derfor ikke kostholdskurs våren 2024. Denne våren arrangerer vi ulike temasamlinger innen kosthold for ulike målgrupper. Hver temasamling krever egen påmelding. 

Når og hvor

Tidspunkt: 6. juni kl 13.00-14.30 

Sted: Frisklivssentralens lokaler i Damsgårdsveien 40

Tema for samlingen vil være kost, helse og vekt. Samlingen passer for deg som ønsker å gjøre endringer i kostholdet  - enten for å få mer energi og overskudd i hverdagen, forebygge mulige helseplager, eller for å bedre eventuelle helseutfordring som allerede har oppstått.

 • Påmelding gjøres til frisklivssentralen@bergen.kommune.no 
 • Dersom du har spørsmål eller ønsker videre informasjon ta kontakt med Ann-Kristine Rolland på 408 12 507 eller Ellen Moltubakk på 408 03 075.

Nasjonale anbefalinger om kosthold fra Helsedirektoratet.

 

Frisklivssentralen tilbyr både individuell veiledning og kurs for deg som ønsker å slutte med røyk og snus. Mange klarer å slutte på egen hånd, men det er dokumentert at støtte og veiledning øker sjansen for å klare det.

Digitalt  interkommunalt røykesluttkurs på teams, åpent for alle i Vestland fylke. Kurset har ingen kursavgift! 

Datoer for oppstart kurs høsten 2024 er under planlegging, og blir publisert her når det er klart. 

Før oppstart vil alle på listen bli kontaktet av kursholder på epost for bekreftelse av plass, samt mer informasjon før kursstart. 

Noen temaer som blir presentert:

 • Hvorfor bruker du tobakk?
 • Hvorfor vil du slutte?
 • Hva hindrer deg?
 • Bruk av tobakk - vane og avhengighet
 • Legemidler og elektroniske hjelpemidler
 • Å øve på å utsette, avlyse og erstatte tobakken
 • Glipp og sprekk
 • Vekt og mat Gevinster
 • Kanskje sette en dato?
 • Planlegge ditt SLUTTEPROSJEKT

Individuelle samtaler

I tillegg til digitalt kurs tilbyr vi og individuelle samtaler ved røykeslutt, dette avtales med veileder.

Slutta.no

Søvnkurset “Sov godt” er et kurs som kan være nyttig for deg som har problemer med søvn. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet og basert på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (sovno.no) og Folkehelseinstituttet. 

Søvnkursene går over 4 samlinger à 2 timer, og har følgende oppstartsdato:

Søvnkurs er for deg som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. 

De fleste som får behandling for søvnproblemer mottar medikamenter til tross for at kognitiv atferdsterapi har vist seg å være langt mer effektivt. Du kan oppnå betydelig forbedring av søvnen med relativt enkle grep.
Helt bivirkningsfritt! Dette er utgangspunktet for søvnkurset “Sov godt”.

Helsenorge/søvn

SOVno 

Visste du at du kan få en bedre hverdag med 5 grep? Disse er basert på forskning og har stor innvirkning på livskvaliteten din. På kurs i Hverdagsglede lærer du om hvorfor disse grepene er så viktige og hvordan hjernen reagerer og belønner deg dersom du følger dem. Du vil også få gode råd og tips.

Kurset er på 2 timer over 5 ukentlige samlinger. Det er plass til 20 deltakere på dette kurset. Kurset koster 300 kroner. 

Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Gjennom kursdagene vil du få innsikt i fem viktige grep for økt hverdagsglede: å være oppmerksom, å være aktiv, fortsett å lære, å knytte bånd og å gi. 

 

Er du i en vanskelig periode? Er du pårørende til noen som er alvorlig syk eller har en spesielt krevende jobb? Da kan Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs), være den beste måten å forebygge en eventuell depresjon på.  

Vi starter nye to nye kurs høsten 2024. Kursene består av 10 samlinger, med oppstart:

 • Tirsdag 3. september kl 13.00-15.30
 • Mandag 9. september kl 12.30-15.00

Ta kontakt med oss på frisklivssentralen@bergen.kommune.no for å bli satt på venteliste.

Merk at påmelding til kurset skjer etter en for-samtale med kursholder. Vi kontakter de som står på ventelisten fortløpende i forkant av oppstart nye kurs. 

Kurset koster kr 600, inklusiv kurs bok.

Kurset går over 10 samlinger, og hver samling varer 2,5 timer. Det er plass til 14 deltakere pr kurs. Kurset inneholder undervisning og refleksjon med utgangspunkt i kognitiv teori. Etter hver samling får du øvelser og hjemmeoppgaver som bidrar til at du lærer å mestre belastning og stress.

På kurset trener du på å:

 • identifisere og håndtere egne belastninger
 • identifisere tanker om det som er vanskelig og hva de gjør med deg
 • vurdere gyldigheten av tankene
 • få bedre kontroll over hva du skal gjøre når følelsene dine er sterke eller vonde

https://www.youtube.com/watch?v=XQXvidFeSjE

For deltakelse på kurs se under hvert enkelt kurs ovenfor hvordan du melder deg på. For andre henvendelser ta kontakt på telefon eller epost. 

Telefon: 408 19 922
Adresse: Damsgårdsveien 40, 5058 Bergen
E-post : frisklivssentralen@bergen.kommune.no