Bergen kommune har et rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde. Kontoret gir blant annet informasjon om hvilke rettigheter du har, både vanlige rettigheter og spesielle tjenester for deg som hørselshemmet eller døvblind. Her er noe av det vi kan hjelpe med.

Vi kan gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har, både vanlige rettigheter og spesielle tjenester for deg som hørselshemmet eller døvblind.

Vi kan hjelpe deg med å finne ut hvor du kan få hjelp ved behov for helse- og sosiale tjenester, utdanning, arbeid, trygd, boligspørsmål, samt andre offentlige og private tjenester.

Rettigheter til hjelpemidler

Som hørselshemmet eller døvblind har du også spesielle rettigheter til forskjellige hjelpemidler/hjelpetiltak etter Folketrygdloven både privat og i arbeid/utdanning. Dette kan være hørselstekniske hjelpemidler, kommunikasjonshjelpemidler, varslingshjelpemidler, tolkehjelp, ledsager for døvblinde og lese- og sekretærhjelp.

Andre rettigheter

Det finnes også forskjellige kurs tilpasset forskjellige grupper hørselshemmede og døvblinde.

Du kan også ha andre rettigheter etter Folketrygdloven, som for eksempel grunnstønad, arbeidsavklaringstiltak/-stønad.

Rådgivningskontoret kan hjelpe deg både i den muntlige og skriftlige kontakten med offentlige og private hjelpe- og tjenestetilbud.

Hensikten med tjenesten er å bidra til at hørselshemmede og døvblinde får likeverdige tjenester med andre.

Her er eksempler på hva vi kan hjelpe deg med:

  • Kontakte hjelpeapparatet for å bestille time, f.eks lege, tannlege
  • Kontakte hjelpe- og tjenesteapparatet og formidle spørsmål du har
  • Bestille tolk, ledsager og lignende
  • Følge/delta i møter ved behov for oppfølging og i ansvarsgruppemøter
  • Lese/tolke innhold i forskjellige typer brev og skriv
  • Skrive brev og søknader
  • Skrive klager
  • Oppfølging av tekniske hjelpemidler,f.eks kontakte servicemann

Tjenestene er gratis for alle som bor i Bergen kommune.

Du trenger ikke søke om å få benytte deg av rådgivningskontorets tjenester. Ta direkte kontakt.

De ansatte kan tegnspråk. 

Ved kontoret finnes flere kommunikasjonshjelpemidler; Teleslynge (bordslynge), Samtaleforsterker og Lightwriter.

Ansatte kan også komme på hjemmebesøk til deg ved behov.