Innsatsteam er en rehabiliteringstjeneste for personer over 18 år, som i løpet av det siste året har fått nedsatt funksjon etter hjerneslag, traumatisk hodeskade, ferdigbehandlet hjernesvulst, nydiagnostisert multippel sklerose (MS) eller MS-attakk. 

Innsatsteamet består av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. 

Tjenesten er tilpasset dine behov, med fokus på mestring og det som er viktig for deg. Innsatsteamet vil sammen med deg finne måter du kan fungere best mulig på i din nye hverdag.

Vi møter deg hjemme, i ditt nærmiljø eller i våre lokaler.

Innsatsteamet er for deg som har fått nedsatt funksjonsevne og utfordringer i hverdagen, og derfor har behov for tverrfaglig rehabilitering. 

Tjenesten krever at du er motivert og yter en egeninnsats. Du har også et mål om å bli selvstendig og å mestre hverdagslige gjøremål. 

Du finner søknadskjema under overskriften “Søknadsskjema” lenger nede på siden. 

Skjemaet sender du til:

Enhet for koordinering og rehabilitering, Sandbrogaten 5, 5003 Bergen.

Ved spørsmål kan du kan kontakte innsatsteamet direkte:
E-post:  innsatsteam-rehabilitering@bergen.kommune.no
Sentralbord:  55 56 51 20

Tjenesten er gratis. 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.