Gå tilbake til:
Du er her:

Personer over 18 år som har fått nedsatt funksjonsevne etter hodeskade, hjerneslag eller MS-attakk, kan få rehabilitering utenfor institusjon. Oppfølgingen blir gitt av et innsatsteam.  Ta kontakt på e-post:  innsatsteam-rehabilitering@bergen.kommune.no

Hva kan innsatsteamet hjelpe med?

Personer over 18 år som har fått nedsatt funksjonsevne etter hodeskade, hjerneslag eller MS-attakk, kan få rehabilitering utenfor institusjon. Oppfølgingen blir gitt av et innsatsteam bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Du kan kontakte innsatsteamene direkte, eller bli henvist av fastlege og andre behandlere.  

Målet med tilbudet er å gi deg oppfølging i form av rehabilitering og trening den første tiden etter sykehus- eller institusjonsopphold, slik at du skal klare deg best mulig på egen hånd.

Rehabiliteringen er individuelt tilpasset i samarbeid med deg, og skjer hjemme hos deg eller i egnede lokaler hos innsatsteamet. Rehabilitering krever egenmotivasjon, at du yter egeninnsats og har et ønske om selvstendighet og mestring av hverdagslige gjøremål.

Slik søker du

Fastlege og annet helsepersonell kan henvise til oss, eller du kan kontakte innsatsteamet direkte.

Ta kontakt på e-post:  innsatsteam-rehabilitering@bergen.kommune.no

Arna / Åsane

Adresse: Åstveitveien 1,
5106 Øvre Ervik                                      
Tlf: 53 03 51 50 / 40 90 64 57

Bergenhus /Årstad

Adresse: Teatergt 41, 
5010 Bergen                                            
Tlf: 55 56 93 66 / 94 50 38 14

Fana / Ytrebygda

Postboks 10 Nordås, 5864 Bergen
Besøksadresse: Kilden senter 3.etg., Søråshøgda 9, 5235 Rådal
Tlf: 55 56 18 70 / 94 50 79 60

Fyllingsdalen/ Laksevåg

Adresse:  Krokatjønnveien 15
5147 FYLLINGSDALEN
Tlf: 53 03 30 09 / 94 50 38 15

Pris

Tjenesten er gratis.