Omskjæring av jenter og kvinner er ulovlig i Norge. I Bergen finnes flere steder å søke hjelp dersom du eller noen du kjenner frykter kjønnslemlestelse eller annen æresrelatert vold. Ved akutt behov for hjelp, ring politiet på 02800 eller 112. Er du i utlandet, finn nærmeste norske ambassade.

Både barnevern og politi har myndighet til å stoppe eventuell utreise fra landet, dersom det er mistanke om at formålet for reisen er kjønnslemlestelse.

Dersom du allerede er blitt utsatt for kjønnslemlestelse, kan du få undersøkelse og behandling for eventuelle plager. Kontakt din fastlege, som kan henvise deg videre.

Det finnes hjelp fra flere ulike tjenester, dersom du eller noen du kjenner er redd for å bli utsatt for kjønnslemlestelse. Det er gratis å søke hjelp. 

Skole

Uansett hvilken skole du går på kan du snakke med læreren din, helsesykepleier, rådgiver eller miljøterapeut.

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til jenter og gutter mellom 13 og 20 år. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time. Engen helsestasjon har tilbud til unge opp til 23 år og studenter opptil 25 år.

Utekontakten 

Utekontakten jobber for risikoutsatte ungdommer mellom 13 og 25 år. Du treffer Utekontakten i Strømgaten 10, eller på vakttelefon (+47) 977 40 533. Utekontakten kan du også nå på Facebook eller på e-post: Utekontakten@bergen.kommune.no

Barnevernet 

Barnevernet kan bistå blant annet ved å:

  • avtale med deg om hvem som skal kontaktes og hva som skal gjøres hvis du ikke kommer tilbake til Norge fra ferie
  • hindre at du blir tatt med ut av landet
  • flytte deg til et trygt sted
  • gi søsknene dine beskyttelse om det trengs.

Ta kontakt med barnevernet i din bydel. Om barnevernet er stengt, kan du kontakte Barnevernvakten i Bergen kommune på telefon 55 36 11 80 døgnet rundt. Se også Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116 111

Krisesenteret 

Er du over 18 år, bor i Bergen og trenger å komme vekk fra press, trusler eller vold i familien, kan du kontakte Bergen krisesenter på telefon 55 31 50 50. Krisesenteret er døgnåpent, og tar imot både kvinner og menn.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Du kan ringe uansett hvor i landet du bor. Du kan være anonym, og telefonvakten har taushetsplikt.
Telefon: 815 55 201 (mandag-fredag kl.09-16)
E-post info.tvangsekteskap@redcross.no
Facebook: www.facebook.com/tvangsekteskapstelefonen

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kompetanseteamet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan hjelpe deg å komme i kontakt med riktig instans i hjelpeapparatet.
Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 9-16)
E-post: Kompetanseteamet@bufdir.no

Det er straffbart å utføre eller utsette noen for kjønnslemlestelse, også dersom det blir begått i utlandet. Det gjelder også dersom den det gjelder har gitt samtykke.

Lover

Nyttig innhold