Kontakt

Om oss

Krisesenter for Bergen og omegn gir hjelp til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt midlertidig botilbud.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp