Gå tilbake til:
Du er her:

Familie for første gang er et grundig utprøvd tiltak som fra januar 2022 tilbyr tett oppfølging til sårbare førstegangsfødende. En fast familiesykepleier kommer på hjemmebesøk cirka annenhver uke fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet er to år.

Tilbudet er rettet mot sårbare førstegangsfødende og deltakelse er frivillig. Det kan for eksempel være mødre som selv har opplevd omsorgssvikt, som har egen erfaring med barnevernstjenesten, som har psykiske vansker eller som lever i et konfliktfylt forhold. Oppfølgingen baserer seg på programmets kjerneelementer, men tilpasses behovene til hver enkelt familie. Programmet har som hovedprinsipp å styrke foreldrenes evne til å beskytte og gjøre det beste for sine barn. Mer spesifikt er målet for programmet å:

• Sikre sunne svangerskap

• Fremme barns helse og utvikling

• Forbedre foreldres helse og fremtidige livssituasjon

Dersom du ønsker å delta eller kjenner noen som vil det, kan du kontakte:

Avdelingsleder, Elin Kråkenes 
Telefon: 40 80 16 11
E-post: elin.krakenes@bergen.kommune.no

eller

Teamkoordinator, Rose-Marie Hägg
Telefon: 40 80 90 71
E-post: rose-marie.hagg@bergen.kommune.no