Jordmor ved helsestasjonene i Bergen kommune gir råd og veiledning til deg som venter barn eller som nylig har fått barn. Vi gir også råd til deg som planlegger å bli gravid, eller hvis du trenger hjelp til familieplanlegging og valg av prevensjon. Tjenesten er gratis.

 • Samtale og veiledning om tema innen helse og livsstil i graviditet, fødsel og barseltid. 
 • Svangerskapskontroll og hjemmebesøk/barselkontroll etter fødsel
 • Henvisning ved behov for annen behandling
 • Forberedelse til fødsel, amming, samliv og foreldrerollen
 • Hjelp til familieplanlegging og valg av prevensjon

Som gravid vil du få tilbud om et basisprogram med 9 svangerskapskonsultasjoner, dette inkluderer tilbud om fosterdiagnostikk og ultralyd. Flere konsultasjoner settes opp ved behov. I tillegg vil du få tilbud om nyttige kurs. 

Hensikten med svangerskapsomsorgen er å fremme helse og normal svangerskapsutvikling, samtidig å forebygge og avdekke risiko som krever behandling.  

Ta kontakt med helsestasjon så tidlig som mulig, dersom du ønsker oppfølging av jordmor. Du velger selv om du vil følges opp av jordmor eller lege gjennom svangerskapet, eller en kombinasjon. Blodprøvetaking skjer hos lege. 

Dersom du har blitt fulgt opp av lege, men ønsker videre oppfølging av jordmor, kan du kontakte helsestasjonen senere i prosessen.

Husk å ta med til hver kontroll: 

 • Helsekort, blodprøvesvar og skjema fra ultralyd
  • Det kan være lurt å samle alle svangerskapspapirer i en mappe
 • Urinprøve
  • (Urinprøveglass fås kjøpt på apoteket) 

1. konsultasjon bør skje i svangerskapsuke 6-12. Dette er en tidlig samtale i svangerskapet der spesielt dine behov og ønsker er utgangspunktet for samtalen. Jordmor vil også gi deg råd og veiledning om kosthold, trening, fysisk og psykisk helse, kroppslige endringer og rusmidler. Du vil få informasjon om videre oppfølging og fødetilbud. Dersom det er aktuelt vil dere kunne snakke om tidligere svangerskap, fødsler, barseltid, amming og eventuelle aborter, erfaring med vold og overgrep.
 
Jordmor vil måle blodtrykk og undersøke urinprøve. Du får et helsekort for gravide som du må ta med til alle helseundersøkelser under hele graviditeten. 

Hos lege tas rutineblodprøver i svangerskapsuke 12:  Blodprosent, jernlager, HIV, hepatitt B, syfilis, blodtype og eventuelle antistoffer. Andre blodprøver kan tas ved behov, inkludert Glucosebelastning i svangerskapsuke 24. 

Uke 11-13: Tilbud om tidlig ultralyd/fosterdiagnostikk.

Uke 17-19: Ordinær ultralyd – fastsette termin.

Uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40: Svangerskapskontroll: Husk å ta med morgenurin og helsekort / blodprøvesvar/ultralydsvar. Samtale om hvordan du har det og individuelle råd/veiledning. Jordmor måler blodtrykk, urinprøve og vekt. Lytter til fosterets hjertelyd, måler størrelsen på magen og følger med at den vokser som forventet.

Fra uke 36 vil jordmor ha særlig fokus på hvordan barnet ligger i livmoren. Jordmor har tett samarbeid med Kvinneklinikken og henviser videre, dersom det er behov for flere undersøkelser eller behandling. 

Ved 7-9 dager over termin vil du få tilbud om kontroll på Kvinneklinikken. Herfra vil sykehuset overta oppfølgingen.

Du kan lese mer om svangerskapskontroll på Helsenorge: Svangerskapskontroller - helsenorge.no

Jordmor vil hjelpe med å forberede deg best mulig til fødsel, barseltiden og foreldrerollen. 

Jordmor tilbyr 

 • Fødselsforberedende kurs 
 • Ammeforberedende kurs 
 • Fødsel -og ammeforberedende kurs på engelsk 
 • Samlivskurs for førstegangsforeldre
 • Individuell forberedelse/samtale.

Se også: Videoer om graviditet, fødsel og barselstid - helsenorge.no 

Jordmor på helsestasjonen vil kontakte deg etter fødsel for tilbud om hjemmebesøk.

Hjemmebesøk av jordmor vil skje innen den første uken etter fødsel.

Jordmor vil blant annet hjelpe og veilede deg med amming, gjøre barselundersøkelse på mor og barn, vektkontroll på den nyfødte, samtale om fysisk og psykisk helse, samtale om fødselsopplevelse og foreldrerollen. 

Det er viktig for oss at du får snakke om det du og din partner kjenner behov for på hjemmebesøket. 

Helsesykepleier vil videre følge opp med hjemmebesøk innen den andre uken etter fødsel, og med basisprogram med helsekontroller på helsestasjon frem til barnet er fem år gammelt. 

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging av jordmor. Første timebestilling gjøres via telefon eller epost. 

Jordmortjenester per bydel/byområde:

Kontakt via helsenorge.no

Etter første konsultasjon kan du kontakte oss via Helsenorge.no. Dette er en sikker og rask måte å kommunisere på.  Du logger deg på ved bruk av elektronisk id som f.eks. bankid.

Via helsenorge.no kan du be om timeavtaler, avbestille avtaler og sende meldinger til jordmor på en trygg og enkel måte. Her finner du også mye nyttig informasjon om egen helse og om tjenestene.

Helsestasjonstjenesten 0- 5 år i Familiens Hus i Bergenhus og Årstad har et tilrettelagt tilbud for gravide og småbarnsforeldre (0 til 2 år) som er eller har vært rusavhengige: Rusfri start på livet

Enten du er avhengig av rusmidler, er under LAR-behandling eller trenger støtte for å hindre tilbakefall til rus, kan du få veiledning og oppfølging hos oss.

Målet med "Rusfri start på livet" er å bistå mor under graviditeten, forebygge fosterskader og styrke foreldrenes omsorgsevner.

Helsestasjonen 0- 5 år i Bergenhus og Årstad holder til i Møllendalsvegen 6-8. Tilbudet er gratis og tilgjengelig for innbyggere i alle bydeler.

Du trenger ingen henvisning. Første kontakt tar du direkte på telefon eller epost til helsestasjonen, eller be fastlege eller andre i offentlige tjenester om å hjelpe deg. Deretter oppfordrer vi brukere til å kontakte helsestasjonen digitalt via helsenorge.no. Du finner mer om dette i avsnittet under.

På nettsidene til Familiens hus i Bergenhus og Årstad finner du kontaktinformasjon og i innbyggerhjelpen Rusfri start på livet, finner du også informasjon om tjenesten.