Familiens hus i Bergenhus og Årstad har et tilrettelagt tilbud for gravide og småbarnsforeldre (0 til 2 år) som er eller har vært rusavhengige. Enten du er avhengig av rusmidler, er under LAR-behandling eller trenger støtte for å hindre tilbakefall til rus, kan du få veiledning og oppfølging hos oss

Målet er å bistå mor under graviditeten, forebygge fosterskader og styrke foreldrenes omsorgsevner. 

Tilbudet er gratis og tilgjengelig for innbyggere i alle bydeler.

Du trenger ingen henvisning. Ta direkte kontakt med Solheimsviken helsestasjon, eller be fastlege eller andre i offentlige tjenester om å hjelpe deg.

Solheimsviken helsestasjon holder til i Solheimsgaten 13. 

På nettsidene til  Familiens hus i Bergenhus/Årstad finner du kontaktinformasjon med kart som viser hvor du finner helsestasjonen, samt telefon og e-postadresse.

Første kontakt med helsestasjonen gjøres via telefon eller e-post. Deretter oppfordrer vi til kontakt via helsenorge.no. Se neste avsnitt.

Ikke send personsensitive opplysninger i epost. Oppgi kontaktinformasjon og helsestasjonen tar kontakt med deg.

 

Helsestasjonene bruker helsenorge.no til å kommunisere med brukerne. Dette er en enkel og sikker måte å kommunisere på.

Første henvendelse gjøres via telefon eller epost. Deretter oppfordrer vi til bruk av helsenorge.no. 

Via helsenorge.no kan du be om timeavtaler, avbestille avtaler og sende meldinger på en trygg og enkel måte. Her finner du også mye nyttig informasjon om egen helse og om tjenestene.

Du logger deg på helsenorge.no ved bruk av elektronisk id som f.eks. bankid.