Senter for migrasjonshelse i Bergen kommune tilbyr helsetjenester spesielt tilrettelagt for flyktninger, asylsøkere og personer som kommer til landet på familiegjenforening. Vi bruker tolk, og alle våre ansatte har taushetsplikt.

Senter for migrasjonshelse er et tverrfaglig kompetansesenter som ofte er den første helsetjenesten nyankomne flyktninger møter etter å ha ankommet Norge og Bergen.

Vårt arbeid inkluderer direkte pasientrettet arbeid, konsultasjoner, veiledning og undervisning. Vi fungerer også som en brobygger mellom øvrige helse- og sosialtjenester i både første- og andrelinjetjenesten.

Målet vårt er å tilby likeverdige helsetjenester med et helhetlig menneskesyn. 

Alle tjenestene vi tilbyr er gratis.

 • Gratis førstegangs helseundersøkelse i henhold til nasjonal veileder, inkludert:
  • Helsekartlegging
  • Blodprøver
  • Vaksinasjon
  • Henvisning og oppfølging
 • Henvisning og koordinering
 • Lavterskeltilbud hos fysioterapeut, psykolog eller sosionom
 • Ulike gruppetilbud
 • Samtaletilbud til familiegjenforente
 • Undervisning om migrasjonshelse for målgruppen
 • Rådgiving og undervisning om migrasjonshelse

Senter for migrasjonshelse sender innkalling til den enkelte.

Brukere i målgruppen kan selv ta kontakt med Senter for migrasjonshelse for spørsmål knyttet til helse og rettigheter. 

Helsepersonell og ansatte i andre hjelpetjenester og organisasjoner kan kontakte Senter for migrasjonshelse for rådgivning, og  kan også henvise pasienter i målgruppen. 

Senter for migrasjonshelse finner du på følgende steder:

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus, 
  bygg A/B, 6. etasje, 
  Ulriksdal 8,
  5892 BERGEN
   
 • Bergen Inkluderingssenter, 
  2.etasje, 
  Landåssvingen 15,
  5096 BERGEN

Telefon: 55 56 58 15. E-post: migrasjonshelse@bergen.kommune.no