Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Helsevernenheten har ansvar for miljørettet helsevern, smittevern, migrasjonshelse, frisklivs- og mestringssenter og annet forebyggende helsearbeid.

Tjenester og skjema

Friskere bergensere!

Hjelp til å endre levevaner for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer.

Klamydia

Bergen kommune oppfordrer unge i alderen 15-24 år til å ta klamydiatest

Luftkvalitet

Du kan bidra til bedre luftkvalitet

Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

Områdesatsing

Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

Radon

Det er enkelt og koster ikke mye å undersøke radonnivået i boligen

Måling bør utføres fra midten av oktober til midten av april.

Rottebekjempelse

Ikke mat rottene - illustrasjon

Se våre råd for hvordan du forebygger og bekjemper rotter.

Samhandling i helsetjenestene

Tre ansatte ved Bergen legevakt

Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.

Sesonginfluensa

Les hvordan du unngår å bli smittet av sesonginfluensaen.

Smart omsorg

Logoen til Smart Omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.