Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Bidra til sunnere befolkning Resultatenheten skal gjennom medvirkning, opplysning, rådgivning og tilsyn arbeide for at både byutviklingen og den enkeltes valg bidrar til en sunnere befolkning. Resultatenheten skal arbeide med å redusere de mange påvirkningsfaktorer som bidrar til å skape helseproblemer, og fremme de faktorer som beskytter mot sykdom. Røyking, fysisk inaktivitet, infeksjoner og fedme er viktige innsatsområder i dag. Resultatenheten er delt i fem fagområder: - Miljørettet helsevern - Smittevern - Senter for migrasjonshelse - Samfunnsmedisin - Frisklivs-og mestringssenteret

Smart omsorg

Logoen til Smart Omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.