Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Helsevernenheten skal gjennom medvirkning, opplysning, rådgivning og tilsyn arbeide for at både byutviklingen og den enkeltes valg bidrar til en sunnere befolkning.

Enheten skal arbeide med å redusere de mange påvirkningsfaktorer som bidrar til å skape helseproblemer, og fremme de faktorer som beskytter mot sykdom. Røyking, fysisk inaktivitet, infeksjoner og fedme er viktige innsatsområder i dag.

Helsevernenheten er delt i fem fagområder:

  • Miljørettet helsevern
  • Smittevern
  • Senter for migrasjonshelse
  • Samfunnsmedisin
  • Frisklivs-og mestringssenteret

Innbyggerhjelp