Innsatte i fengsel har samme rett til helsetjenester som de ville hatt utenfor fengselet. Bergen kommune har en egen fengselshelsetjeneste for Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel.

Tjenesten består av sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og leger, og yter helsefaglig hjelp både innen somatisk og psykisk sykdom.

Tjenestens målsetting er å forebygge, kartlegge, utrede og behandle sykdommer.

 

Tjenesten har tilbud om

  • samtale med og undersøkelse av lege eller annet helsepersonell
  • medisinutdeling
  • vaksinasjon
  • henvisning til spesialisthelse og psykolog
  • akutt hjelp og rehabilitering/habilitering etter sykdom og skade
  • abstinensbehandling
  • laboratorietjenester

Alle som er innsatt i fengsel får tilbud om undersøkelse og helsetjenester i forbindelse med inntak. 

Helsepersonell er til stede på avdelingen hver dag og den innsatte kan da avtale time.  Akutthjelp gis umiddelbart ved behov.

Dersom du har tilhold ved helseinstitusjon eller annen institusjon med organisert legetjeneste, overføres fastlegens ansvar til institusjonen.

Også i fengsel med organisert helsetjeneste omfattes du av disse reglene når du er på dom. Du blir likevel stående på fastlegens liste, og fastlegen har ansvaret for tilrettelegging av allmennlegetilbudet til deg når du ikke lenger er i institusjonen. 

Det gjelder særlige regler når man er i varetekt.

Lover

Forskrifter