Kommunal Allmennmedisinsk Sengepost (KAS) er et kommunalt tilbud til pasienter som trenger medisinsk behandling, omsorg og pleie, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Du kan bli lagt inn på KAS via fastlege, lege i akuttmottak og legevakt, eller via sykehus og saksbehandler i kommunen.

KAS holder til på Bergen Helsehus i Solheimsgaten 9, på Danmarksplass, og er et tilbud for pasienter over 18 år. 

Du kan få helsehjelp på KAS: 

  • ved akutt oppstått sykdom med avklart diagnose, der du ikke trenger å bli lagt inn på sykehus for behandling.
     
  • ved forverring av kjent kronisk lidelse, der du ikke trenger å bli lagt inn på sykehus for behandling.
  • når du ikke trenger å være på sykehuset lenger, men trenger noen dager til med oppfølging eller behandling. 

På KAS er det leger, sykepleiere og helsefagarbeider på vakt hele døgnet. Vi har også egne fysioterapeuter, saksbehandlere og kjøkken- og renholdspersonale. En innleggelse på KAS varer i gjennomsnitt i tre til fem dager.

Ta gjerne med inhalasjonsmedisiner, øyedråper, kreftmedisiner og eventuelt andre medisiner dersom du blir innlagt på KAS.

De fleste pasienter som blir innlagt på KAS, reiser hjem etter oppholdet. Vi samarbeider tett med fastleger og hjemmebaserte tjenester som følger deg opp videre, dersom du har behov for det.

Vurderer vårt tverrfaglige team, som består av lege, fysioterapeut og sykepleier, at du ikke kan reise hjem med hjelp i hjemmet, hjelper vi deg med å søke om korttids- eller rehabiliteringsopphold. 

KAS har besøkstid hver dag fra klokken 17.00 til 20.00.

Henvend deg på vaktrommet til KAS, når du kommer for å besøke en av våre pasienter. Har du symptomer på smittsom sykdom, bør du ikke komme på besøk. 

Har du behov for å kontakte oss, kan du ringe på telefon 53 03 23 10.

Kollektivtransport og parkering

Du kommer deg lett til KAS med enten buss eller bybane til Danmarksplass. Kommer du med bil, er det parkering på fremsiden av bygget. KAS har ikke egne parkeringsplasser, og det er begrenset med plasser. Du betaler for parkeringen via appen Sesam Sesam eller på automat utenfor inngangen til legevakten. 

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.