Kontakt

Om oss

Kommunal allmennmedisinsk sengepost er et tilbud til pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus eller pasienter med akutt eller forverring av sykdom som ikke klarer seg hjemme.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp