Du har ikke rett på fastlege dersom du er utenlandsk borger og ikke folkeregistrert med person- eller D-nummer. I stedet kan du benytte Bergen legevakt eller en bydelslegevakt. Du kan også høre med en av Bergens fastleger om de har ledig kapasitet.

Utenlandske arbeidstakere ved Universitetet i Bergen uten rett til fastlege, kan oppsøke Strandsiden legesenter. Det samme kan familiene deres.

Dersom du vil kontakte en fastlege, finner du oversikt over legene på helsenorge.no.

Alle personer, som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten:

  • Asylsøkere med D-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med D-nummer, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med D-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp. 

Ved behov for legetime, kan du kontakte Etat for helsetjenester 55565200. Da vil vi ordne med en legetime på et kommunalt legekontor til deg. Er situasjonen akutt, ringer du Bergen legevakt på 116 117. Ring medisinsk nødtelefon 113, når du tror kan stå om liv og helse.

Personer fra EØS-landene 

Personer fra EØS-landene betaler vanlig egenandel, forutsatt at de kan fremvise gyldig dokumentasjon.

Personer fra andre land

Personer fra andre land betaler full pris, uten refusjon fra folketrygden.