Gå tilbake til:
Du er her:

Du har ikke rett på fastlege dersom du er utenlandsk borger og ikke folkeregistrert med person- eller D-nummer. I stedet kan du benytte Bergen legevakt eller en bydelslegevakt. Du kan også høre med en av Bergens fastleger om de har ledig kapasitet.

Ulike muligheter for utenlandske borgere

Utenlandske arbeidstakere ved Universitetet i Bergen uten rett til fastlege, kan oppsøke Legene på Høyden. Det samme kan familiene deres.

Dersom du vil kontakte en fastlege, finner du oversikt over legene på helsenorge.no.

Alle personer, som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten:

  • Asylsøkere med D-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med D-nummer, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med D-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp.

Pris

Personer fra EØS-landene 

Personer fra EØS-landene betaler vanlig egenandel, forutsatt at de kan fremvise gyldig dokumentasjon.

Personer fra andre land

Turister betaler full pris, uten refusjon fra folketrygden.