Gå tilbake til:
Du er her:

Du har ikke rett på fastlege dersom du er utenlandsk borger og ikke folkeregistrert med person- eller D-nummer. I stedet kan du benytte Bergen legevakt eller en bydelslegevakt. Du kan også høre med en av Bergens fastleger om de har ledig kapasitet.

Utenlandske arbeidstakere ved Universitetet i Bergen uten rett til fastlege, kan oppsøke Strandsiden legesenter. Det samme kan familiene deres.

Dersom du vil kontakte en fastlege, finner du oversikt over legene på helsenorge.no.

Alle personer, som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten:

  • Asylsøkere med D-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med D-nummer, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med D-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp.

Personer fra EØS-landene 

Personer fra EØS-landene betaler vanlig egenandel, forutsatt at de kan fremvise gyldig dokumentasjon.

Personer fra andre land

Personer fra andre land betaler full pris, uten refusjon fra folketrygden.