Her finner du nyttig informasjon om rettigheter og tilbud som kan være aktuelle for deg som er kreftrammet. Tilbudene er både fra det offentlige og fra private aktører/bedrifter.

Mange kreftpasienter får behov for tannbehandling som følge av sykdommen og behandlingen. Det er per i dag 15 ulike sykdommer, skader eller tilstander som kan gi rett til støtte til tannbehandling fra Helfo. For kreftpasienter er det særlig fire som kan være aktuelle. Snakk med tannlegen din, så vil han/hun kunne gi deg informasjon om hvordan du går frem. Noen kan også ha rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten der de bor eller oppholder seg. Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven). Du kan også få innvilget støtte fra Kreftforeningen.
Les om rettigheter på kreftforeningen.no

Les om regelverk og takster på helfo.no

Nytt og bedre rundskriv for stønad til tannbehandling fra 1. januar 2023

Det finnes mange apoteker og bandagister i Bergen kommune. Flere apoteker kan i tillegg til vanlig apotektjeneste tilby tjenester som for eksempel tilkjøring av medisiner og opplæring/veiledning i bruk av medisinsk utstyr (inkontinens- og stomiutstyr, støttestrømper, sårutstyr osv.).
Sjukehusapoteket – Haukeland Universitetssjukehus på helse-bergen.no

Se samlet oversikt over apotek i Bergen på 1881.no

Se samlet oversikt over bandagister i Bergen på gulesider.no

Drevelin ortopedi AS og Blatchford ortopedi (tidligere Atterås) er vestlandets største leverandører av ortopediske hjelpemidler og består av spesialister på ulike felt innen ortopedi. Her arbeider ortopediingeniører, teknikere og ergoterapeuter. En ortopediingeniør foretar kliniske vurderinger, tar mål til og utformer individuelt tilpassede ortopediske og tekniske hjelpemidler som proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. De deltar også i rehabiliteringsprosesser. Begge bedriftene har samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus.
Les om Drevelin ortopedi AS på drevelin.no

Les om Blatchford Bergen på blatchford.no

Har du du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger småhjelpemidler, kan du få økonomisk støtte til dette fra NAV.
Les om tilskuddsordning på småhjelpemidler på nav.no

Parykkspesialisten 

Parykkspesialisten  holder til i Damsgårdsveien 50. De kan tilby et stort utvalg av parykker og hodeplagg for både kvinner, menn og barn. Butikken har også velværeavdeling, der du kan få make-up, manikyr. Det tilbys også medisinsk tatovering av øyenbryn og areola. Produktene som benyttes er giftfrie.
Les om parykkspesialisten på parykkspesialisten.no

Apollo Hårsenter Bergen

Apollo Hårsenter (Tops Apollo Senter) i Kong Oscars gate 45 har spesialisert seg på hårtap og hodebunnsproblemer - uansett årsak. Stort utvalg av parykker og hårdeler.
Les om apollo hårsenter bergen på apollohair.no

TOPS Apollo senter holder til i 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland. Frisørsalongen er åpen for pasienter, pårørende, ansatte og andre. Tilrettelagt for rullestolbrukere. Frisørsalongen har eget parykkstudio. Dersom det er vanskelig å komme til salongen, kommer de til deg.
Les om TOPS Apollo senter på helse-bergen.no

Refusjon av utgifter til hodeplagg, parykk o.l

Dette skjemaet bruker du hvis du skal søke om refusjon av utgifter du har hatt, eller du skal søke om stønad til: parykk/hodeplagg, øyeprotese, ansiktsdefektprotese, brystprotese, spesialbrystholder, alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse, egenbetaling fotseng/ortopedisk fottøy ved godkjent yrkesskade.
Se søknadsskjema på nav.no

Les om støtte til parykk på nav.no

Når en står midt oppi en krise kan det være godt å få hjelp til å sette ord på tanker og følelser. Vi erfarer at mange har nytte av samtale med en psykolog. For at du skal få dekket utgifter til psykolog, må du ha henvisning fra lege eller barnevernsleder. Psykologen må også ha avtale om driftstilskudd med helseforetaket. For å finne ut om psykologen har driftstilskudd, kan du enten spørre psykologen direkte, eller gå inn på helseforetakets nettside. Du må vanligvis betale en egenandel for hver behandlingstime.
Se oversikt over psykologer med driftsavtale i Hordaland på helse-vest.no

Les om betaling av egenandel på helsenorge.no

Psykologisk universitetspoliklinikk (UIB)

Institutt for klinisk psykologi driver poliklinisk virksomhet i forbindelse med psykologstudiet der en tar inn pasienter. Poliklinikken drives av viderekomne studenter under veiledning av spesialist i klinisk psykologi. Behandling foregår på psykologisk poliklinikk ved det psykologiske fakultet.

Seksjon for barn og ungdom gir tilbud til barn og unge i alderen 0-18  år med lettere psykiske vansker og problemer.
Les om psykologisk poliklinikk for barn og ungdom på uib.no

Seksjon for unge og voksne tar imot personer i alderen 18-40 år med lettere psykiske vansker og problemer. Undersøkelse og behandling er gratis. Henvisning kreves.
Les om psykologisk poliklinikk for unge og voksne på uib.no

Seksjon for voksne og eldre tar imot pasienter i alderen 40 år+ med lettere psykiske vansker og problemer. Behandlingen er gratis. Henvisning kreves.
Les om psykologisk poliklinikk for voksne og eldre på uib.no