kreftkurs

Det arrangeres mange gode kurs for kreftpasienter og deres pårørende. Noen kurs er åpne for alle mens andre krever henvisning fra lege. På denne siden finner du opplysninger om aktuelle arrangører og oversikt over kurstilbud.

Frisklivssentralen inviterer til temakafé for kreftrammede og pårørende i våre lokaler i Damsgårdsveien 40. siste tirsdag i hver måned.
Neste samling blir 2. april klokken 12.00–14.00. 

På temakafé  tar en opp temaer om kreft og det å leve med kreft. Temaer som du som er kreftrammet og pårørende kan være opptatt av.

  • Det vil bli servert kaffe/te og enkel bevertning. 
  • Det kan bli muligheter for å samtale med andre som er eller har vært i lignende situasjoner som deg.
  • Du vil også møte spesialist i allmennmedisin, fastlege Torstein Ljones. Han er en av fire tillitsvalgte for fastlegene i Bergen. Kreftkoordinatorer i Bergen kommune vil også være tilstede.

Tilbudet er gratis. Fint om du melder deg på slik at vi får en oversikt, men ingen nødvendighet.

Tema:

“Tannhelseutfordringer under- og etter kreftbehandling” 
ved tannpleier Lise Thorsen

Kontakt for påmelding og informasjon:

Kreftkoordinatortjenesten
Telefon: 408 03 883
E-post: kreftkoordinator@bergen.kommune.no

Neste temakafé avholdes tirsdag 2. april 2024.

Kreftkoordinatortjenesten arbeider for å ha oversikt over ulike tilbud som finnes til enhver tid. Aktuelle kursarrangører er blant annet Kreftforeningen, Vardesenteret, Barnekreftforeningen, Montebellosenteret, Lærings- og mestringssenteret(LMS), Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) og frisklivssentralen. 

Lærings- og mestringssenteret i Bergen er en møteplass for pasienter, deres pårørende, helsepersonell og pasientorganisasjoner og holder til i 4. etasje i Ulriksdal Helsepark. LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon og kunnskap, og at de skal få hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsen sin.
Se oversikt over aktuelle kurs - på helse-bergen.no

Se våre tilbud på Frisklivsentralen.