Gå tilbake til:
Du er her:
kreftkurs

Det arrangeres mange gode kurs for kreftpasienter og deres pårørende. Noen kurs er åpne for alle mens andre krever henvisning fra lege. På denne siden finner du opplysninger om aktuelle arrangører og oversikt over kurstilbud.

Kreftkoordinatortjenesten arbeider for å ha oversikt over ulike tilbud som finnes til enhver tid. Aktuelle kursarrangører er blant annet Kreftforeningen, Vardesenteret, Barnekreftforeningen, Montebellosenteret, Lærings- og mestringssenteret(LMS), Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) og frisklivssentralen. I tillegg arrangerer kreftkoordinatortjenesten også mestringskurset "Livslyst – når det røyner på".

Kurset "Livslyst – når det røyner på" er et mestringskurs utarbeidet av Kreftforeningen og går over fire samlinger. Kurset bygger på kognitiv teori og vektlegger hvordan tanker og følelser henger sammen. Gjennom kurset får deltakere kunnskap, verktøy og metoder som kan brukes for hjelp til å håndtere hverdagen knyttet til kreftsykdom. Det legges vekt på samtale, puste- og mestringsteknikker. Deltakerne får også mulighet til å dele erfaringer med andre som kan være i en lignende situasjon i livet. Enkel bevertning.

Kursene blir annonsert på Kommunetorget. Det er påmelding til kursene.

Lærings- og mestringssenteret i Bergen er en møteplass for pasienter, deres pårørende, helsepersonell og pasientorganisasjoner og holder til i 4. etasje i Ulriksdal Helsepark. LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon og kunnskap, og at de skal få hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsen sin.
Se oversikt over aktuelle kurs - på helse-bergen.no