Personer i Bergen kommune som har fått innvilget varig tilrettelagt arbeid fra NAV, kan søke kommunen om transport mellom hjemmet og arbeidsplassen.

  • Du må være godkjent og tildelt en varig tilrettelagt arbeidsplass  
  • Du må gjennom legeerklæring dokumentere nedsatt funksjonsevne og ikke kunne benytte offentlig transport til og fra arbeid. Tilstanden må være livslang.  
  • Du må være godkjent for transportordning (TT-kort) for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland fylke. 

Forvaltningsenhet tjenester til utviklingshemmede behandler alle søknader (uavhengig av diagnose) om arbeidskjøring til varig tilrettelagt arbeid i offentlig eller privat bedrift i Bergen.  Du finner søknadsskjema under overskriften Søknadskjema lenger nede på siden. Du skal også fylle ut og sende med skjema for arbeidsdager og samtykkeerklæring.

Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk. Det er ønskelig at du søker elektronisk via ID-porten ved å bruke elektronisk søknadsskjema. 
Du kan også sende søknad på papir til:
Enhet for forvaltning og tjenestekoordinering
Avdeling for forvaltning
Postboks 7700  
5020 BERGEN  

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.   

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.  

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger dersom behov. Etter dette blir det fattet et vedtak med begrunnelse.  

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men en kommunal serviceytelse. 

Du betaler egenandel for arbeidskjøring til varig tilrettelagt arbeid fra hjemmet til arbeidsplassen.  

I 2023 er prisen 37 kroner per dag, maksimalt 411 kroner per måned. 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om helse- og omsorgstjenester