Dersom du er uenig i det vedtaket du har fått, eller med oppfølgingen du får fra den kommunale helsetjenesten kan du klage. 

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste, eller fått mindre eller noe annet enn det du mener du trenger, har du rett til å klage på vedtaket. Klagen sender du til enheten som har gitt deg vedtaket. Du finner kontaktinformasjon i vedtaket du har fått. 

I henvendelsen må du gi en begrunnelse for klagen. Beskriv hva du er misfornøyd med, og forklar hva du mener er feil.  Enheten som har truffet avgjørelsen plikter å gi deg veiledning i hvordan du skal gå frem når du klager. Klagen skal være skriftlig, men enheten du klager til, kan skrive ned klagen din dersom du fremlegger den muntlig. Klagen må signeres av deg. Andre kan klage på dine vegne, men da må de ha fullmakt fra deg.

Enheten skal vurdere grunnene du oppgir for å klage, og kan gi deg medhold eller holde fast på det opprinnelige vedtaket . Dersom de ikke endrer vedtaket som følge av klagen din, sender de den videre til Statsforvalteren eller den kommunale klagenemd. Klageorganet vil behandle klagen på nytt, og vil enten stadfeste, oppheve eller omgjøre vårt vedtak. 

Til alle typer helseklager kan du søke råd hos Pasient- og brukerombudet i Hordaland, eller Bergen kommunes eget byombud.

Sivilombudsmannen undersøker klager fra innbyggere som mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller om saken har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.

Vedtak om tjenester til voksne og eldre 

Send klagen til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Vedtak om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Vedtak om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Vedtak om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Du kan få andre til å hjelpe deg med klagen. Husk da å legge ved fullmakt. 

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nye opplysninger. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle klagen innen 4 uker. Hvis den ikke kan avgjøres innen 4 uker, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Hvis du ikke er fornøyd med den oppfølgingen du får fra den kommunale helsetjenesten, har du rett til å klage.

En slik klage kan du sende til den enheten i kommunen som du får tjenesten fra. Dersom enheten er uenig i din vurdering, sender de klagen videre til  Statsforvaltaren i Vestland.

Du kan få andre til å hjelpe deg med klagen. Husk da å legge ved fullmakt. 

Dersom du vil klage direkte til Statsforvalteren, finner du informasjon om dette på Statsforvalteren.no.  

Klagen skal inneholde informasjon om tjenesten du klager på. På Statsforvalteren.no finner du nyttig informasjon om tilsynssaker og hva en slik klage skal inneholde. 

Til alle typer helseklager kan du søke råd hos Pasient- og brukerombudet i Hordaland, eller Bergen kommunes eget byombud.

Sivilombudsmannen undersøker klager fra innbyggere som mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller om saken har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.

Erstatning for skader eller behandlingssvikt i helsetjenestene, kan du kreve via Norsk pasientskadeerstatning.

Kontaktinformasjon til den enkelte kommunale helsetjeneste finner du på Bergen kommune.no

Du må bruke søkefeltet for å komme til kontaktinformasjon for den aktuelle tjenesten. 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.