sommer

Aktivitetssenteret er et tilbud til mennesker med ulike psykiske helseutfordringer. Vår målsetning er et sosialt fellesskap i trygge omgivelser som gir muligheter for vekst og utvikling gjennom felles aktiviteter.

Ta kontakt på tlf. 94535585 så inviterer vi til en prat og omvisning. 

 

sommerminne 2021
sommerminne 2021

 

 

Aktivitetssenteret i Bergen Vest er ett av 4 aktivitetssentre i Bergen kommune for mennesker med psykiske helseplager. 

Vi er et rusfritt tilbud  i avdeling psykisk helse vest for deg som er fra 18 år og oppover. Du trenger ikke å søke for å komme til oss.  Tilbudet er uforpliktende og du kan komme og gå som du vil innenfor åpningstidene våre. 

Dersom du ønsker å treffe andre, ta en kopp kaffe/te, spille spill og biljard, lese avisen, holde på med ulike håndverksaktiviteter, liker sang og musikk m.m. må du ta turen innom oss. Her er det «høyt under taket», en koselig og god atmosfære med mye humor og latteren sitter løst. Vi tenker på oss selv som springbrett ut i verden, et sted man kan «linke seg på», få nye bekjentskaper. Man kan bruke stedet en kortere eller lengre periode alt etter behov.

Vi har varierte aktiviteter  mandag til fredag(se ukeplan), og du kan komme til oss uavhengig av hvor i Bergen du bor.

Det blir tilbudt lunsj hver dag til en billig penge. Den enkelte betaler også for utstyr til hobbyaktiviteter. Det er tillatt å ta med egen mat eller utstyr til egenaktivitet.

Er du ny bruker? Ta kontakt, så vil vi invitere deg til en forsamtale og omvisning.

Kontakt oss på telefon: 94 53 55 85                              

  • Følg oss på facebook. Her finner du oppdatert plan for uken:  Facebook

Du finner oss i: Folke Bernadottesvei 40, 4 etg. inngang på baksiden av bygget

Velkommen til oss!!!!

HVORFOR REGISTRERING?

  • For å ivareta deg best mulig på vårt aktivitetshus.

I henhold til Helsepersonelloven §§ 39 og 40, er Bergen kommune pålagt å registrere at du bruker tjenestetilbudet som vi tilbyr, i regi av Bergen kommune. Derfor må vi be om ditt navn og personnummer.

  •  Hvis du ønsker det kan vi også registrere inn navn på fastlege, pårørende og eventuell kontaktperson/behandler.

Begrunnelse for registrering i journalsystem:

Helsepersonelloven:

§ 39. Plikt til å føre journal

       Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.

       I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen.

       Departementet kan i forskrift pålegge helsepersonell som nevnt i første ledd å føre egen journal som pasienten oppbevarer selv (egenjournal).

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

       Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

       Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

 

Amalie Skrams Hus:  Amalie Skrams Hus

Fyll dagene, Bergen - mye nyttig informasjon om aktiviteter og foredrag :) Bergen kommune - Fyll Dagene Bergen

Idrett Bergen Sør: Hjem - Idrett Bergen Sor

Psykiatrialliansen med treingstilbud for alle: https://www.psykiatrialliansen.no