Fyll Dagene Bergen

Her finner du oversikt over ulike aktiviteter og tilbud i Bergen. 

Vi har laget denne siden til deg som leter etter tilbud og tjenester innen psykisk helse og rus, deg med behov for rehabilitering og ettervern, deg som er pårørende og deg som ønsker å fylle dagene med mer mening og aktivitet. 

Fyll Dagene Bergen er en årlig recovery og aktivitetsmesse, en happening, inspirasjonskilde og møteplass for mennesker med utfordringer innen  psykisk helse og/eller rus, mennesker som føler på en eller annen form for utenforskap, for pårørende og andre interesserte.

– og for de tilbud som finnes til denne målgruppen.

Fyll Dagene Bergen 2024 blir 4.sept mellom klokken 11-15 i Grieghallen. 

FyllDageneBergen

Fyll Dagene Bergen sin facebookside

Sliter du selv? Er du pårørende? Helsepersonell? Sosionom? Lege?  Se hva Bergen har å tilby sine innbyggere!

 

(Påmelding for utstillere har ikke åpnet ennå)

 

 

Her finner du en oversikt over ulike aktivitetshus og møteplasser. 
Disse møteplassene er lavterskeltilbud, det vil i denne sammenhengen si at man ikke trenger å søke om plass, men benytte tilbudet når man ønsker. Noen steder ønsker at man avtaler på forhånd, ta kontakt med det enkelte tilbudet for å vite mer. 

I denne oversikten har vi listet opp frivillige tilbud i Bergen. 
Her kan du ta kontakt om du har behov for frivillige tjenester, eller om du selv ønsker å være frivillig. 

Lavterskeltilbud i denne oversikten er tilbud man kan oppsøke uten henvising. Det er tilbud som er gratis eller har lave kostnader. Tilbudene kan oppsøkes av personer i aktiv rus.

Tilbudene kan være en guide videre i systemet, samt ha personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål. 

Vi har her samlet sammen ulike tiltak som har samtalegrupper og selvhjelpsgrupper. Hvert tilbud har sin ideologi og målsetting. 
Noen tilbud kan man bare møte opp på, andre tilbud må man ha henvising fra lege. Kostnaden på tilbudene varierer, ikke alle tilbudene er dekket av frikortordningen.

I denne oversikten har vi samlet ulike steder du kan kontakte om du ønsker hjelp og rådgivning. 
De ulike stedene tilbyr forskjellig hjelp alt fra rettshjelp, økonomisk rådgiving og annet. Se gjennom oversikten om noe kan passe for deg.

I denne oversikten finner du ulike tilbud innen helsehjelp. 
Noen av tilbudene er dekket av frikortordningen, og andre ordninger er uten kostnad.

Her finner du informasjon om rusfeltet på ulike områder. 
Lurer du på rusbehandling, hvordan søke behandling eller generelt om rusomsorgen i Bergen? Her finner du masse nyttig informasjon om tilbud på rusbehandling!

Mange av tilbudene i de andre kategoriene kan karakteriseres som rehabilitering. I denne oversikten har vi listet opp tilbud som gir en individuell oppfølging. 
Tilbudene må søkes gjennom kommunen. Ta kontakt med Nav kommune(sosialtjenesten) for å høre om innsøkingsprosess, eller se på nettsidene til hvert enkelt tilbud.

Fyll Dagene Bergen ble arrangert for første gang i 2019, etter inspirerende besøk på Fyll Dagene Stavanger 2018.

Initiativtager er Bergen Kommune, Etat for psykisk helse og rustjenester i samarbeid med bruker og pårørendeorganisasjoner og Helse-Bergen.

Fravær av meningsfullt innhold i hverdagen er en av de største risikofaktorene for å utvikle dårligere psykisk helse og rusutfordringer. Suksessfaktoren som gir bedre livskvalitet på tross av symptomer og utfordringer, er at man opplever mening og mestring i hverdagen, at man føler på tilhørighet i et fellesskap og at man kjenner på en identitet som noe mer enn psykisk syk eller rusavhengig. Det å kjenne at man gleder seg til noe, og at man har et fellesskap, -gir håp.

Messen arrangeres for å synliggjøre hvor mange flotte tilbud som finnes for målgruppen, på en uformell og ufarlig arena. I tillegg håper vi at de ulike aktørene på feltet blir bedre kjent og kan samkjøre sine aktiviteter på en måte som er til nytte for deltagerne. Vi ønsker også at helsepersonell, behandlere og andre fagfolk som møter målgruppen og deres pårørende, skal få bedre oversikt og kjennskap til tilbudene som finnes, slik at de på en trygg og troverdig måte kan formidle dette videre til de menneskene de møter i sitt daglige virke.

Felles for mange er at de synes det er vanskelig å finne informasjon om hvilke tilbud som finnes. Spesielt gjelder dette mennesker med utfordringer med psykisk helse og/eller rus. På aktivitetsmessen får du lett tilgjengelig informasjon om jobb-, fritids- og aktivitetstilbud.

I tillegg vet vi at selv om man har hørt om et tilbud, så kan terskelen for å komme dit være høy, ofte fordi man er usikker på hva tilbudet egentlig innebærer og hva man skal gjøre når man kommer dit (hvordan man kommer inn, hvordan man presenterer seg og til hvem, osv.)

Initiativtaker til Fyll Dagene Bergen ser på denne messen som en sosial investering. Vi vet at det lønner seg å forebygge og å investere i mennesker, fremfor å reparere. Ved å gjøre tilbudene synlige, ufarlige og tilgjengelige på en slik arena, håper vi at mennesker som har behov for mening i hverdagen finner noe som kan passe, og at dette skal forebygge forverring av helse og livskvalitet.

Altfor mange mennesker havner på utsiden av samfunnet med psykisk uhelse, utenforskap og rusproblematikk. Ikke nødvendigvis på grunn av utfordringene i seg selv, men fordi samfunnet virker utilgjengelig for den enkelte. Store deler av samfunnet ønsker å inkludere, men det kan være vanskelig å navigere og se dette når man har det vanskelig og føler at man ikke mestrer eller er «god nok». Det koster å falle utenfor. Når noen ikke lenger makter å være en del av det store fellesskapet, smerter det. De menneskelige konsekvensene er dramatiske, og kan ikke summeres opp i noe tall.

Ved å arrangere Fyll Dagene messe i Bergen, ønsker vi å synliggjøre mulighetene man faktisk har tilgjengelig, til tross for de utfordringer man måtte stå i daglig.

Fyll Dagene Bergen samler majoriteten av tilbud under ett tak! Alle har tid til en prat og forteller villig om sine tilbud. Alle som står med stand deler ut informasjon, man kan lage avtaler og bli bedre kjent med tilbudene. I tillegg blir dette en sosial happening og fin møteplass for nye og gamle kjente. Det blir sitteplasser og lett servering.

Følg oss også gjerne på Fyll Dagene Bergen sin facebook-side 

 

Fyll Dagene Bergen kan kontaktes på følgende måter:

Via Facebook-siden

Via e-post

Tips oss gjerne om tilbud som dere tenker bør være i oversikten, og gi også tilbakemeldinger dersom linker ikke virker eller lignende.