Gå tilbake til:
Du er her:
Fyll Dagene Bergen

Fyll Dagene Bergen er en årlig recovery og aktivitetsmesse. Det er en møteplass for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, for pårørende og andre interesserte - og de tilbud som finnes til denne målgruppen.

Årets messe avholdes 12.september i Grieghallen klokken 12.00–16.00

Fyll Dagene Bergen 2022

Vi gleder oss til å møte dere alle i Grieghallen 12. september 2022!

Program for dagen er veldig enkelt:

Dørene åpner klokken 12.00
Inne har vi et mingleområde der du kan sette deg ned med en venn og ta en kopp kaffe og hvis du er heldig finner du også noe godt å sette tennene i. Det kan være godt å ha et sted å ta et pust i bakken på en dag som denne! 
Straffekaffe står for dagens servering av deilig, egenprodusert kaffe!

Opp trappen finner du alle tilbudene som står med stand, de er klare med informasjon om sine tilbud og en hyggelig samtale kan lett oppstå.

Klokken 15.00 er messen ferdig
Da vil det bli en liten utendørs konsert for de som enda ikke er helt klare til å dra hjem. Musikk har for mange vært den ene tingen som gjorde dagene meningsfulle igjen etter tunge tider. Her spiller flere artister som selv vet hva det vil si å slite med ulike utfordringer, vi håper alle vil bli igjen for dette!

Fyll Dagene Bergen sin facebookside

Link til arrangementet 

Sliter du selv? Er du pårørende? Helsepersonell? Sosionom? Lege? Vi håper akkurat DU kommer! Se hva byen faktisk har å tilby sine medborgere!

Snakkeboble
undefined
Bilde: undefined

Utstillere Fyll Dagene Bergen 2022

Her er en oversikt over årets utstillere, klikk på navnet for å lære mer om hver enkelt utstiller:

Bakgrunn for Fyll Dagene Bergen

Fyll Dagene Bergen ble arrangert for første gang i 2019, etter inspirerende besøk på Fyll Dagene Stavanger 2018.

Initiativtager er Bergen Kommune, Etat for psykisk helse og rustjenester i samarbeid med bruker og pårørendeorganisasjoner og Helse-Bergen.

Fravær av meningsfullt innhold i hverdagen er en av de største risikofaktorene for å utvikle dårligere psykisk helse og rusutfordringer. Suksessfaktoren som gir bedre livskvalitet på tross av symptomer og utfordringer, er at man opplever mening og mestring i hverdagen, at man føler på tilhørighet i et fellesskap og at man kjenner på en identitet som noe mer enn psykisk syk eller rusavhengig. Det å kjenne at man gleder seg til noe, og at man har et fellesskap, -gir håp.

Messen arrangeres for å synliggjøre hvor mange flotte tilbud som finnes for målgruppen, på en uformell og ufarlig arena. I tillegg håper vi at de ulike aktørene på feltet blir bedre kjent og kan samkjøre sine aktiviteter på en måte som er til nytte for deltagerne. Vi ønsker også at helsepersonell, behandlere og andre fagfolk som møter målgruppen og deres pårørende, skal få bedre oversikt og kjennskap til tilbudene som finnes, slik at de på en trygg og troverdig måte kan formidle dette videre til de menneskene de møter i sitt daglige virke.

Felles for mange er at de synes det er vanskelig å finne informasjon om hvilke tilbud som finnes. Spesielt gjelder dette mennesker med utfordringer med psykisk helse og/eller rus. På aktivitetsmessen får du lett tilgjengelig informasjon om jobb-, fritids- og aktivitetstilbud.

I tillegg vet vi at selv om man har hørt om et tilbud, så kan terskelen for å komme dit være høy, ofte fordi man er usikker på hva tilbudet egentlig innebærer og hva man skal gjøre når man kommer dit (hvordan man kommer inn, hvordan man presenterer seg og til hvem, osv.)

Initiativtaker til Fyll Dagene Bergen ser på denne messen som en sosial investering. Vi vet at det lønner seg å forebygge og å investere i mennesker, fremfor å reparere. Ved å gjøre tilbudene synlige, ufarlige og tilgjengelige på en slik arena, håper vi at mennesker som har behov for mening i hverdagen finner noe som kan passe, og at dette skal forebygge forverring av helse og livskvalitet.

Altfor mange mennesker havner på utsiden av samfunnet med psykisk uhelse, utenforskap og rusproblematikk. Ikke nødvendigvis på grunn av utfordringene i seg selv, men fordi samfunnet virker utilgjengelig for den enkelte. Store deler av samfunnet ønsker å inkludere, men det kan være vanskelig å navigere og se dette når man har det vanskelig og føler at man ikke mestrer eller er «god nok». Det koster å falle utenfor. Når noen ikke lenger makter å være en del av det store fellesskapet, smerter det. De menneskelige konsekvensene er dramatiske, og kan ikke summeres opp i noe tall.

Ved å arrangere Fyll Dagene messe i Bergen, ønsker vi å synliggjøre mulighetene man faktisk har tilgjengelig, til tross for de utfordringer man måtte stå i daglig.

Fyll Dagene Bergen samler majoriteten av tilbud under ett tak! Alle har tid til en prat og forteller villig om sine tilbud. Alle som står med stand deler ut informasjon, man kan lage avtaler og bli bedre kjent med tilbudene. I tillegg blir dette en sosial happening og fin møteplass for nye og gamle kjente. Det blir sitteplasser og lett servering.

Følg oss også gjerne på Fyll Dagene Bergen sin facebook-side 

 

Kontakt oss

Fyll Dagene Bergen kan kontaktes på følgende måter:

Via Facebook-siden

Via e-post

Via Snapchat: fylldagenebgo