Barne- og familiehjelpen tilbyr angstmestringskurs til barn og unge som strever med uro og engstelse. «Cool Kids» retter seg mot barn under 13 år, og «Chilled» er for de mellom 13 og 18. På kursene lærer du hvordan du fortsatt kan gjøre det som er bra for deg, selv om det kan føles vanskelig.

«Cool Kids» er et gruppetilbud for barn i alderen 7-12 år. Det er vanlig å være redd eller bekymret av og til, men for noen barn blir dette så vanskelig at de ikke får til det de egentlig har lyst til.

Strever du med uro, kan det ofte oppleves som at du er helt alene om å ha det slik. I Cool Kids-gruppene får du treffe andre som har det på samme måte, og dere kan hjelpe og støtte hverandre.

Gruppesamlinger

Alle barn har med seg en av foreldrene eller en annen voksen de stoler på. I gruppen er det mellom seks og åtte familier. Behandlingen består av ti gruppesamlinger på én og en halv time.

Det viktigste i Cool Kids er å hjelpe barnet til trinnvis å møte det han eller hun er redd for. I gruppen får dere lære hvordan uro kan vokse og påvirke deg, og hvorfor uroen ikke blir borte av seg selv. Dere vil også lære å håndtere uroen bedre og ikke la den ta over.

Hjelpsomme tanker

Barna trener på å oppdage urolige følelser og å finne andre og mer hjelpsomme tanker, slik at du fortsatt kan gjøre det som er bra for deg.

Foreldre må være forberedt på å være aktive i behandlingen, og trene på øvelser hjemme sammen med barnet mellom gruppetreffene. Det er viktig at du er med på hvert treff.

De fleste barn med uro og angst har fått det bedre etter Cool Kids-kurs. Det er viktig at barn og foreldre fortsetter å bruke kunnskapene også etter at kurset er ferdig.

Interessert? - Kontakt Barne- og familiehjelpen nærmest deg:

«Chilled» er kurset for deg mellom 13 og 18 som gruer deg for å være i store folkemengder, snakke høyt i klassen eller ta ordet i vennegjengen.

Er du engstelig for å ta bussen eller være hjemme alene? Har du plagsomme tanker om hva andre tenker om deg?

For mange ungdommer blir tanker og følelser så vanskelige at det går ut over livsgleden deres. I verste fall hindrer det deg i å drive med det du egentlig har lyst til.

Møt det du er redd for

«Chilled» er et kurs for deg som ønsker å endre på dette, ved å lære deg gode strategier sammen med andre som opplever det samme. Den viktigste strategien du får lære på kurset, er å møte det som du er redd for litt og litt - med hjelp fra noen du stoler på - slik at det ikke blir for mye på én gang.

I gruppen får dere lære hvordan uro fungerer og hvorfor uroen ikke blir borte av seg selv. Dere vil også lære å håndtere uroen bedre og ikke la den ta over.

Kurset går over ti møter. Det vil være maks ti deltakere og to gruppeledere. Gruppelederne er voksne personer med lang erfaring i å snakke med ungdommer. 

Interessert? - Kontakt Barne- og familiehjelpen nærmest deg:

Alle ansatte i Barne- og familiehjelpen har taushetsplikt.  

Fagpersoner i Barne- og familiehjelpen må følge regler som gjelder helse- og omsorgstjenester, blant annet i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. Både barn og foreldre har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Barn og ungdom har rett til blant annet å bli hørt, få informasjon og ha medvirkning i egen sak.

Foreldres rett til informasjon

Foreldre har rett til informasjon om barnet, men det finnes unntak. Etter at barnet er fylt 12 år, skal foreldre ikke få informasjon dersom barnet ikke ønsker dette, av grunner som bør respekteres.

Foreldre skal heller ikke få informasjon dersom situasjonen er alvorlig og helsepersonell vurderer det som barnets beste at foreldre ikke får informasjon.

Er barnet over 16 år, har helsepersonell taushetsplikt også overfor foreldrene. Taushetsplikten overfor foreldrene gjelder likevel ikke opplysninger om alvorlige problemer som en ungdom mellom 16 og 18 trenger at foreldrene griper inn i og hjelper med. Juridisk kalles det «opplysninger som er nødvendig for å ivareta foreldreansvaret».

For alle som jobber i Barne- og familiehjelpen gjelder forvaltningsloven, som alle som jobber i stat og kommune må følge. De skal blant annet ikke forskjellsbehandle uten lovlig grunn og også ellers oppføre seg rettferdig.

Samarbeider om å hjelpe deg

Noen ganger er det flere som hjelper et barn og foreldre samtidig. Vår erfaring er at det er nyttig for oss og bra for barn og foreldre at de ulike tjenestene samarbeider. Vi snakker ikke med andre uten at dette er avtalt med dere. Det kalles å be om «samtykke».