Barne- og familiehjelpen er til for deg som trenger noen å snakke med. Hos oss møter du trygge voksne som har god erfaring med å snakke med barn og ungdommer. Vi ønsker å hjelpe for at du skal få det bedre i livet ditt, hjemme, på skolen eller med venner.

Hos oss jobber psykologer, familieveiledere og andre trygge voksne, som har jobbet mye med å snakke med barn og ungdommer. 

Når du ringer eller sender en e-post til oss, vil vi sammen med deg prøve å finne ut hvordan vi best kan hjelpe til videre. Du kan også spørre helsesykepleier for å få vite mer om oss.

Alle ansatte i Barne- og familiehjelpen har taushetsplikt. Du kan lese mer om hva det er lengre ned på siden, under «Lover og retningslinjer»

Tilbudet er for barn og ungdom 0-18 år. Vi har også tilbud til elever i videregående skole som er eldre enn 18 år.

Råd til foreldre

Vi har kurs og gir råd og veiledning til foreldre som opplever at barna deres ikke har det godt og til foreldre som selv har det vanskelig. Når foreldre tar kontakt med oss, vil vi finne en måte å samarbeide med hele familien på. Det er viktig for oss at rådene vi gir til foreldre, gjør at barn og ungdom får det bedre.

Klikk her for å finne kontaktinformasjon til Barne- og familiehjelpen.

Kontakt oss direkte, snakk med helsesykepleier eller ta kontakt med helsestasjon for ungdom.

For gravide og småbarnsforeldre: Ring til nærmeste helsestasjon eller snakk med din jordmor/helsesykepleier for å få time.

Du kan også ta kontakt med Barne- og familiehjelpen direkte.