Bergen RecoverySkole

Bergen Recoveryskole tilbyr kurs for deg som vil forstå fysiske og psykiske helseutfordringer, tilføre kunnskap som kan bidra til egen recovery, og å gi bedre recoverystøtte til andre.

Mer informasjon om Recovery-begrepet finner du her: 
Recovery - et bedre liv

Bergen RecoverySkole har som mål om å fremme likeverd og kvalitet ved å tilby kunnskapsbaserte kurs produsert i samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse. 

Alle kursene er gratis og tilgjengelig for alle med erfaring med psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer, deres familier, venner, pårørende, fagpersoner og andre interesserte innbyggere. Å bidra til økt likeverd er en tydelig målsetting for vårt arbeid, og fagansatte, brukere, pårørende og øvrige innbyggere vil derfor delta på lik linje ved våre kurs.

Et hovedmål for en recoveryskole er å fremme medborgerskap og deltakelse. Kursene ved Bergen Recoveryskole skal derfor ha et samfunnsperspektiv, og peke utover til videre tilbud og muligheter utenfor skolen. Ved Recoveryskolen vil vi derfor være rimelig oppdatert på andre tilbud som er relevante for våre studenter, og også kunne peke på hvor slik informasjon finnes. 

Kursutvikling og undervisning gjennomføres alltid i samarbeid mellom erfaringskompetanse (erfaringslærer) og fagkompetanse (faglærer).

Bergen Recoveryskoles kurs vil ha et utdanningsperspektiv, der du vil betegnelses som «student», uavhengig av hva slags bakgrunn du har.  
Å bidra til økt likeverd er en tydelig målsetting for vårt arbeid. 
Student-betegnelsen understreker at både fagansatte, brukere, pårørende og andre innbyggere vil delta på lik linje ved våre kurs.

Å benytte begrepet «student» signaliserer også at du som som deltar tar ansvar, har ressurser og potensiale og har noe å bidra med til dine medstudenter og lærer. Som student forventes du dermed å selv ta en aktiv rolle med ansvar for egen læring. 
 

Som student ved Recoveryskolen vil du kunne få studieveiledning for bistand til å finne ut hvilke kurs som kan være aktuelt eller av interesse å ta. Du vil også få en forsamtale i forkant av kurssemesteret, med hensikt å avklare ressurser og behov i forhold til kurs- og/eller gruppesituasjonen. 


Å ta kurs gir ikke formelle studiepoeng, men alle som fullfører får kursbevis.

Du finner søknadsskjema for hvert kurs under “fanen” (overskriften) for hvert kurs nedover på denne siden. Åpne fanen, klikk på lenke under: "For påmelding", og du vil tas direkte til søknadsskjema. 
Ta gjerne kontakt med oss ved behov for bistand.

Alle søkere vil bli invitert til en forsamtale før plassene tildeles.
Det er begrenset antall plasser på hvert kurs, så vi anbefaler å være rask med påmelding. Vi har løpende påmelding etter “førstemann til møllen”-prinsippet.

Har du spørsmål om kursene våre, opptak eller andre ting, ta gjerne kontakt med oss. Se Kontaktinformasjon under.

 

 

For påmelding: 
Søknadsskjema for alle kurs legges ut den 07.08.24
Ta gjerne kontakt med oss for å settes på mailinglisten vår, så vil du få informasjon når vi har åpnet for søknader: bergen.recoveryskole@bergen.kommune.no

Kurset varer to kursdager, fra kl. 11.00 til kl. 15.00.
Sted: Ikke avklart

Dette kurset vil holdes to ganger høsten 2024, du kan velge å delta:
- den 10.10 og 17.10 eller
- den 14.11 og 21.11

Hva vil du lære på kurset: 
På dette kurset bli kjent med «fenomenet» recovery og vi vil jobbe med sentrale verdier i recoverytenkningen. Videre vil du lære hvordan det å jobbe med egne Recoveryoppgaver kan påvirke identitet og trivsel, og lære hvordan man kan gi andre støtte i sin Recoveryreise.

Temaer:
Recovery og Recovery-verdier, Recoveryoppgaver og Recoverystøtte.
 

Hvorfor komme på kurs om Recovery?
Du vil på dette kurset få en utviklet forståelse av Recovery som en personlig og sosial endringsprosess, samt få et innblikk i Recovery som begrep og som tilnærming til psykisk helse. Du vil også få en dypere forståelse og kunnskap om hva den enkeltes recoveryoppgaver kan innebære, og reflektere over hvordan man kan være en god recoverystøtte for andre. Et mål med kurset er at du skal forstå hvordan det å jobbe med recovery og recoverystøtte kan bidra til positiv identitet og større tilfredshet i livet.  

 

For påmelding: 
Søknadsskjema for alle kurs legges ut den 07.08.24
Ta gjerne kontakt med oss for å settes på mailinglisten vår, så vil du få informasjon når vi har åpnet for søknader: bergen.recoveryskole@bergen.kommune.no

Kurset varer èn kursdag, fra kl. 11.00 til kl. 14.30
Sted: Ikke avklart

Dette kurset vil holdes tre ganger høsten 2024, du kan velge å delta:
- den 03.10
- den 07.11 eller
- den 28.11

Hva vil du lære på kurset: 
Kurset vil formidle noen redskaper som kan hjelpe deg med å identifisere negative konsekvenser av sosial isolasjon, og gjøre noe med det.

Temaer: 
Sosialt nettverk og relasjoner, kommunikasjon, livsmestring og kreativitet.

Hvorfor komme på kurs om isolasjon?
Kurset vil kunne gjøre deg bedre i stand til å gjøre noe med din egen situasjon.


 

For påmelding: 
Søknadsskjema for alle kurs legges ut den 07.08.24
Ta gjerne kontakt med oss for å settes på mailinglisten vår, så vil du få informasjon når vi har åpnet for søknader: bergen.recoveryskole@bergen.kommune.no

Kurset går over 4 dager (èn dag i uken over 4 uker, 3 timer hver gang).
Kursdatoer: 25.09, 02.10, 09.10 og 16.10
Sted: Slåtthaugvegen 17 

Om dette kurset:
Negative følelser, tunge tanker er noe alle mennesker kjenner på i perioder av sitt liv. Ved å lære mer om hvorfor det er slik, og hvordan følelser og tanker henger sammen kan man selv gjøre noen forandringer slik at man får det bedre i hverdagen.

Hva vil du lære på kurset? 
Å forstå deg selv og dine reaksjoner bedre og hvordan du kan få det bedre med deg selv i hverdagen

Temaer: 
Tanker, følelser, kroppslige reaksjoner, handlinger og sammenhenger mellom disse, ulike verktøy

Hvorfor komme på kurs og lære om selvfølelse? 
Lær deg ulike verktøy som du kan bruke i hverdagen.
Bli tryggere på deg selv.
Bli mer oppmerksom på deg selv og egne følelser.
Lær mer om deg selv og forstå andre bedre

 

 

For påmelding: 
Søknadsskjema for alle kurs legges ut den 07.08.24
Ta gjerne kontakt med oss for å settes på mailinglisten vår, så vil du få informasjon når vi har åpnet for søknader: bergen.recoveryskole@bergen.kommune.no

Kurset går over 4 dager (èn dag i uken over 4 uker, 3 timer hver gang).
Kursdatoer: 06.11, 13.11, 20.11, 27.11
Sted: Slåtthaugvegen 17 
 

Hva vil du lære på kurset: 
På dette kurset vil du lære hva mindfulness er, og hva det kan hjelpe for. Du vil få en introduksjon til mindfulness, og innføring i noen øvelser som kan hjelpe deg å være oppmerksomt til stede i hverdagen. 

Temaer: 
Tilstedeværelse i eget liv, tankevandring, stresshåndtering og egenomsorg.

Hvorfor komme på kurs om Mindfulness?
Dette kurset kan bidra til at du kan bli mer tilstede mentalt i eget og andres liv, og mer oppmerksom på omgivelsene. 
Kurset kan hjelpe med å roe ned negative spinnende tanker (tankekjør), og bidra til å dempe angst, uro, irritabilitet og nedstemthet, og senke stresshormoner. 
 

Vi søker deg som vil holde kurs, eller som ønsker å bidra inn i utvikling av nye kurs!  Din kunnskap er verdifull for oss, enten den bygger på fagkunnskap, erfaringskunnskap eller annen kunnskap du måtte ha med deg i bagasjen, og enten du vil være med på selve kursutviklingen eller om du bare vil dele med oss de gode ideene og tankene du sitter med.

Vil du dele dine tanker og ideer om nye kurs med oss? Følg denne linken: Innspillsskjema

Vil du være med på kursutviklingen, eller bli kurslærer hos oss? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på bergen.recoveryskole@bergen.kommune.no