Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen RecoverySkole

Bergen Recoveryskole tilbyr kurs for personer som vil forstå fysiske og psykiske helseutfordringer, tilføre kunnskap som kan bidra til egen recovery, og å gi bedre recoverystøtte til andre.

 

Bergen RecoverySkole har som mål om å fremme likeverd og kvalitet ved å tilby kunnskapsbaserte kurs produsert i samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse. Kursutvikling og undervisning gjennomføres alltid i samarbeid mellom erfaringskompetanse (erfaringslærer) og fagkompetanse (faglærer).

Kursene er gratis og tilgjengelig for alle med erfaring med psykiske helse og/eller rusutfordringer, deres pårørende, venner, fagpersoner og andre interesserte innbyggere.

 

 

 

Man kan søke på kurs uavhengig av rekkefølge, og man kan søke ett eller flere kurs etter egne interesser og kapasitet. Link til søknadsskjema finner du i fanen til det aktuelle kurset. 

Alle søkere blir invitert til en samtale før plassene tildeles.

Det er begrenset antall plasser på hvert kurs.

Har du andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. Se Kontaktinformasjon under.

Under finner du oppsatte kurs med beskrivelse og søknadsskjema.

 

Hva vil du lære på kurset: 
Kurset vil formidle noen redskaper som kan hjelpe deg med å identifisere negative konsekvenser av sosial isolasjon, og gjøre noe med det.

Temaer: 
Sosialt nettverk og relasjoner, kommunikasjon, livsmestring og kreativitet.

Hvorfor komme på kurs om isolasjon?
Gjøre deg bedre i stand til å gjøre noe med din egen situasjon.

Kurset varer 3 timer, fra klokken 12.00-15.00.

Påmelding: Dette kurset må dessverre avlyses.

Hva vil du lære på kurset: 
På dette kurset bli kjent med «fenomenet» recovery og sentrale verdier i recoverytenkningen. 

Temaer: 
Begrepet Recovery og Recovery-verdier.
 

Hvorfor komme på kurs om Recovery?
Du vil på dette kurset få en utviklet forståelse av Recovery som en personlig og sosial endringsprosess.

Kurset varer 2 timer, fra klokken 12.30-14.30.

Påmelding for dette kurset er nå lukket. 

Hva vil du lære på kurset: 
Kurset vil formidle noen redskaper som kan hjelpe deg med å identifisere negative konsekvenser av sosial isolasjon, og gjøre noe med det.

Temaer: 
Sosialt nettverk og relasjoner, kommunikasjon, livsmestring og kreativitet.

Hvorfor komme på kurs om isolasjon?
Gjøre deg bedre i stand til å gjøre noe med din egen situasjon.

Kurset varer 3 timer, fra klokken 12.00-15.00.

Påmelding er nå lukket.

Hva vil du lære på kurset: 
På dette kurset bli kjent med «fenomenet» recovery og sentrale verdier i recoverytenkningen. 

Temaer: 
Begrepet Recovery og Recovery-verdier.
 

Hvorfor komme på kurs om Recovery?
Du vil på dette kurset få en utviklet forståelse av Recovery som en personlig og sosial endringsprosess.

Kurset varer 2 timer, fra klokken 12.30-14.30.

Påmelding for dette kurset er nå lukket. 

Hva vil du lære på kurset: 
På dette kurset vil du lære hva som menes med begrepene recoveryoppgaver og recoverystøtte. 

Temaer: 
Hva menes med Recoveryoppgaver, Recoverystøtte, og hvordan vil det å jobbe med egen recovery og motta støtte påvirke identitet og trivsel.

Hvorfor komme på kurs om Recoveryoppgaver og Recoverystøtte?
Et mål med kurset er at du skal forstå hvordan det å jobbe med recovery og recoverystøtte kan bidra til positiv identitet og større tilfredshet i livet.  


NB: Deltakelse på Recovery kurs 2 forutsetter gjennomført Recovery kurs 1.

Her kan du melde deg på:

Om dette kurset:
Negative følelser, tunge tanker er noe alle mennesker kjenner på i perioder av sitt liv. Ved å lære mer om hvorfor det er slik, og hvordan følelser og tanker henger sammen kan man selv gjøre noen forandringer slik at man får det bedre i hverdagen.

Hva vil du lære på kurset? 
Å forstå deg selv og dine reaksjoner bedre og hvordan du kan få det bedre med deg selv i hverdagen

Temaer: 
Tanker, følelser, kroppslige reaksjoner, handlinger og sammenhenger mellom disse, ulike verktøy

Hvorfor komme på kurs og lære om selvfølelse? 
Lær deg ulike verktøy som du kan bruke i hverdagen.
Bli tryggere på deg selv.
Bli mer oppmerksom på deg selv og egne følelser.
Lær mer om deg selv og forstå andre bedre

Kurset går er 3 timer, en gang pr uke over 4 uker.

 

Kan du tenke deg å stille som kurslærer i Bergen Recoveryskole?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!