Kognitiv terapi og selvfølelse

Sliter du med  selvfølelse og har tanker om at du ikke er så viktig som alle andre? Bekymrer du deg over hva andre tenker om deg? Da kan dette kurset være aktuelt for deg. 

Neste kurs starter 25. april kl. 09.00-11.30.  Det kommer også et kurs i juni. Dato for dette kommer senere.

Kurset er for deg som sliter med selvfølelse. Du må ha bostedsadresse i Årstad, Bergenhus, Åsane eller Arna, eller ha Bergen kommune som arbeidsgiver i de nevnte bydelene. Nedre aldersgrense er 16 år. Kurset er gratis.

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp.
 Les mer på kommunen sin nettside her. 

På dette kurset vil du lære hvordan tanker, følelser, handlinger og kroppslige reaksjoner påvirker hverandre. Du blir kjent med dine tankemønstre og hvordan du kan påvirke disse slik at du får det bedre i eget liv. Kurset er lagt opp med undervisning og diskusjoner i plenum, og det blir gitt hjemmeoppgaver mellom samlingene. 

Kurset varer i 2,5 timer en gang i uken fordelt på totalt fem samlinger.  Det blir pause i kursrekken pga. vinterferie i uke 9.

Dag 1: 
Hva er selvfølelse og hva opprettholder lav selvfølelse?
Innføring i kognitiv terapi.

Dag 2: 
Tankemønstre og hvordan endre gamle mønstre. Grunnleggende antagelser og hvordan dette påvirker oss. Innføring av ulike verktøy innen kognitiv terapi.

Dag 3: 
Hva er følelser og hvordan påvirker følelser oss?

Dag 4: 
Hvordan redusere selvkritikk og fremme selvmedfølelse?

Dag 5:
Hvordan møte grubling og bekymring?

Ønsker du å delta på kurset kan du melde deg på her via hovedsiden vår og søknadskjema.

Les også mer om metodikken vår på hovedsiden.

I Rask psykisk helsehjelp sine lokaler i Slottsgaten 3, 5003 Bergen, 6. etg. 

Her finner du kart og kontaktinformasjon til Rask psykisk helsehjelp.