Gå tilbake til:
Du er her:
psykisk helsehjelp pixabay

Strever du med tunge tanker og tristhet? Er du anspent og stresset? Plages du av bekymringer? Blir du utilpass i sosiale situasjoner? Sover du dårlig? Skaper rusvanene dine vansker for deg? Går det ut over jobben eller ditt sosiale liv? Se våre kurstilbud under “Nyttige lenker”.  

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud til voksne som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker og begynnende rusvansker. Målet med tjenesten er å gi behandling og hjelp tidlig for å forebygge sykdomsutvikling.

Tilbudet gis i en etableringsfase kun til personer som er bosatt i Arna, Bergenhus, Årstad og Åsane. Etter hvert vil kapasiteten utvides og tilbys til hele Bergen. Nedre aldersgrense er 16 år.

Dersom du er ansatt i Bergen kommune og jobber i Arna, Åsane, Bergenhus eller Årstad kan du ta kontakt. 

Rask psykisk helsehjelp er basert på kognitiv atferdsterapi. For å ha best mulig utbytte av tilbudet er det viktig med egeninnsats og at en har kapasitet til å arbeide med verktøyene i hverdagen. Dette betyr i praksis å ta i bruk ulike skjema og teknikker over tid for å bli mer bevisst på sammenhengen mellom kropp, følelser, handlinger og tanker. 

 

  • har alvorlig grad av symptomer knyttet til angst, depresjon, søvnvansker eller rusutfordringer.
  • har alvorlige psykiske lidelser
  • har komplekse og sammensatte utfordrigner som har vart over tid
  • har behov for å bearbeide traumer
  • allerede mottar tjenestetilbud i forhold til psykisk helse
  • ønsker støttesamtaler

 

Tilbudet består av veiledet selvhjelp, kurs i innføring i kognitiv terapi ved angst, depresjon, søvnvasnker eller begynnende rusvansker. Det kan være aktuelt med individuelle samtaler av avgrenset varighet. 

Du finner oversikt over kurstilbudene  under Nyttige lenker i boksene nederst på denne siden.

Vi tilbyr ikke utredning, diagnostisering eller langvarig stamtaletilbud/støttesamtaler. 

Hva er veiledet selvhjelp?

Veiledet selvhjelp er digitale behandlingsprogram som du arbeider med hjemme. Parallelt vil du få ukentlig veiledning av oss på telefon.

På nettsiden www.assistertselvhjelp.no kan du lese mer om veiledet selvhjelp og de verktøyene som du kan bruke sammen med oss.

Hva lærer jeg på kurs?

På kurs vil du få en innføring i prinsipper for kognitiv terapi, og du vil lære verktøy som du kan bruke for å bli mer bevisst på egne tankemønstre og hvordan disse påvirker hvordan du har det.

Du vil lære konkrete om verktøy du kan bruke for å håndtere depressive tanker, angstplager og/eller søvnvansker.

Behandlingen som tilbys er basert på kognitiv atferdsterapi gitt av tverrfaglig team som har spesialisert seg på behandlingen. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Det er et mål at behandlingen skal fremme arbeids- og studiedeltakelse.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeut, og det er et sentralt mål at du skal lære deg verktøy som du selv kan bruke i hverdagen.

Mer informasjon om kognitiv terapi, samt selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker med mer, finner du på kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.

Viser det seg at du trenger annen hjelp enn det vi kan tilby vil du få råd om hvordan du kan komme i kontakt med riktig nivå i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

Harald og Herdis forteller hvorfor de tok kontakt med Rask psykisk helsehjelp, og deler sine erfaringer fra å delta på kurs.

Du henvender deg ved å sende en e-post til postmottak rask psykisk helsehjelp. (Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no). Oppgi navn, bostedsadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post. 

Hva skjer når jeg henvender meg?

Når du har sendt en e-post til oss vil du motta en automatisk svarmail med informasjon om tilbudet. Dette er en bekreftelse på at vi har registrert henvendelsen din.

Du vil etter dette bli kontaktet så fort som mulig, som oftest ved at du mottar en innkalling på mail til en digital kartleggingssamtale. Hos noen kan disse innkallingene havne i søppelpost, så sjekk denne innimellom dersom du venter svar fra oss.  

I kartleggingssamtalen vil vi høre nærmere om dine utfordringer og hva du ønsker hjelp til.  Formålet med kartleggingssamtalen er å avklare om du er i målgruppen for tilbudet, og eventuelt gi råd om andre tjenester som kan være aktuelle for deg.