Gå tilbake til:
Du er her:
Rask psykisk helsehjelp

Har du milde til moderate plager knyttet til angst, depresjon, søvnproblemer og/eller begynnende rusproblemer?

Kurset gir en innføring i kognitiv terapi hvor et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. 

Kurset avholdes månedlig.

Har du milde til moderate symptomer på angst, depresjon, er stresset eller har utfordringer med å sette grenser for deg selv, kan dette være kurset for deg. 
Du må ha bostedsadresse i Årstad, Bergenhus, Åsane eller Arna, eller ha Bergen kommune som arbeidsgiver i de nevnte bydelene. Nedre aldersgrense er 16 år. Kurset er gratis.

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp.
Les mer på kommunen sin nettside. https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/rask-psykisk-helsehjelp

På dette kurset vil du lære hvordan tanker, følelser, handlinger og kroppslige reaksjoner påvirker hverandre. Du blir kjent med dine tankemønstre og hvordan du kan påvirke disse slik at du kan få det bedre i eget liv. Kurset er lagt opp med undervisning og diskusjoner i plenum, og det blir gitt hjemmeoppgaver mellom samlingene. 

Ønsker du å delta på kurset send mail til Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no, dersom du jobber i Bergen kommune, må du sende henvendelsen via din private e-postadresse.

Oppgi navn, telefonnummer, bostedsadresse og at du ønsker å gå på kurs ved livets utfordringer.

Når du har sendt en e-post til oss vil du motta en automatisk svarmail med informasjon om tilbudet. Dette er en bekreftelse på at vi har registrert henvendelsen din. Vi opplever at e-post sendt fra oss kan havne i søppelpost, så sjekk denne innimellom dersom du venter svar fra oss.  
Du vil deretter motta en innkalling til en digital kartleggingssamtale på e-posten du kontaktet tjenesten med. Du vil også motta en SMS med beskjed om at vi har sendt deg en e-post.

 

Kursdag 1: 
Innføring i kognitiv atferds terapi og psykisk helse 

Kursdag 2: 
Depresjon  

Kursdag 3: 
Angst, grubling og bekymring 

Kursdag 4: 
Stress og grensesetting 

kursdag 5: 
Selvfølelse og selvmedfølelse