Rask psykisk helsehjelp

Har du milde til moderate symptomer på angst, depresjon, er stresset eller har utfordringer med å sette grenser for deg selv, kan dette være kurset for deg. 

Neste kurs: 14. mai kl. 09.30-11.30. 

Kurset er for deg med milde til moderate symptomer på angst, depresjon, er stresset eller har utfordringer med å sette grenser for deg selv. 
Du må ha bostedsadresse i Årstad, Bergenhus, Åsane eller Arna, eller ha Bergen kommune som arbeidsgiver i de nevnte bydelene. Nedre aldersgrense er 16 år. Kurset er gratis.

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp.
Les mer på kommunen sin nettside her.

På dette kurset vil du lære hvordan tanker, følelser, handlinger og kroppslige reaksjoner påvirker hverandre. Du blir kjent med dine tankemønstre og hvordan du kan påvirke disse slik at du kan få det bedre i eget liv. Kurset er lagt opp med undervisning og diskusjoner i plenum, og det blir gitt hjemmeoppgaver mellom samlingene. 

Kursdag 1: 
Innføring i kognitiv atferdsterapi og psykisk helse 

Kursdag 2: 
Depresjon  

Kursdag 3: 
Angst, grubling og bekymring 

Kursdag 4: 
Stress og grensesetting 

Kursdag 5: 
Selvfølelse og selvmedfølelse 

Ønsker du å delta på kurset kan du melde deg på her via hovedsiden vår og søknadskjema.

Les også mer om metodikken vår på hovedsiden. 

 

Kurssted: 
Slottsgaten 3, 5003 BERGEN 6. etg. 

Du finner kontaktinformasjon med kart på hjemmesiden vår.