depresjon stockfoto

Har du milde til moderate symptomer på depresjon kan dette kurset være noe for deg. På kurset vil du lære teknikker og metoder du kan bruke for å forebygge og mestre depresjon og nedstemthet. 

Nye kursrekker vil starte opp i høst. Datoer for dette vil bli publisert ila. sommeren. 

Har du milde til moderate symptomer på depresjon kan dette kurset være noe for deg. Du må ha bostedsadresse i Årstad, Bergenhus, Åsane eller Arna, eller ha Bergen kommune som arbeidsgiver i de nevnte bydelene. Nedre aldersgrense er 16 år. Kurset er gratis.

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp.
 Les mer på kommunen sin nettside her.

På dette kurset vil du lære deg teknikker og metoder du kan bruke for å forebygge og for å mestre nedstemthet og symptomer på depresjon.

Ved at du lærer deg kognitiv atferdsterapi blir du bevisst på hvordan tanker, følelser og handlinger påvirkes av hverandre. Mellom kurssamlingene øver du på teknikkene hjemme i ditt daglige liv. 

Kurset består av fem samlinger på to timer.
 

Kursdag 1 
Kognitiv terapi som behandlingsmetode 
Hva er nedstemthet/depresjon? 

Kursdag 2 
Hva er med på å opprettholde nedstemthet og depresjon 
Tankemønster og hvordan endre negative automatiske tanker. 

Kursdag 3 
Kognitive teknikker for å mestre grubling og bekymring. 

Kursdag 4
Hvordan lav selvfølelse påvirker oss. Hvordan styrke lav selvfølelse 

Kursdag 5 
Nedstemthet og kontakt med andre. 
Mindfulness  
Forebygge nedstemthet og depresjon 

Ønsker du å delta på kurset kan du melde deg på her via hovedsiden vår og søknadskjema.

Les også mer om metodikken vår på hovedsiden.