Gå tilbake til:
Du er her:
depresjon stockfoto

Har du milde til moderate symptomer på depresjon kan dette kurset være noe for deg. På kurset vil du lære teknikker og metoder du kan bruke for å forebygge og mestre depresjon og nedstemthet. 

Kurset avholdes to ganger i 2023.

Har du milde til moderate symptomer på depresjon kan dette kurset være noe for deg. Du må ha bostedsadresse i Årstad, Bergenhus, Åsane eller Arna, eller ha Bergen kommune som arbeidsgiver i de nevnte bydelene. Nedre aldersgrense er 16 år. Kurset er gratis.

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp.
 Les mer på kommunen sin nettside. https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/rask-psykisk-helsehjelp

På dette kurset vil du lære deg teknikker og metoder du kan bruke for å forebygge og for å mestre nedstemthet og symptomer på depresjon.

Ved at du lærer deg kognitiv atferdsterapi blir du bevisst på hvordan tanker, følelser og handlinger påvirkes av hverandre. Mellom kurssamlingene øver du på teknikkene hjemme i ditt daglige liv. 

Kurset består av fem samlinger på to timer.
 

Kursdag 1: 

Kognitiv terapi som behandlingsmetode 

Hva er nedstemthet/depresjon? 

Kursdag 2: 

Hva er med på å opprettholde nedstemthet og depresjon 

Tankemønster og hvordan endre negative automatiske tanker. 

Kursdag 3:  

Kognitive teknikker for å mestre grubling og bekymring. 

Kursdag 4:

Hvordan lav selvfølelse påvirker oss. Hvordan styrke lav selvfølelse 

Kursdag 5: 

Nedstemthet og kontakt med andre. 

Mindfulness  

Forebygge nedstemthet og depresjon 

Ønsker du å delta på kurset send mail til Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no, dersom du jobber i Bergen kommune, må du sende henvendelsen via din private e-postadresse.

Oppgi navn, telefonnummer, bostedsadresse og at du ønsker å gå på depresjonskurs. 

Når du har sendt en e-post til oss vil du motta en automatisk svarmail med informasjon om tilbudet. Dette er en bekreftelse på at vi har registrert henvendelsen din. Vi opplever at e-post sendt fra oss kan havne i søppelpost, så sjekk denne innimellom dersom du venter svar fra oss.  
Du vil deretter motta en innkalling til en digital kartleggingssamtale på e-posten du kontaktet tjenesten med. Du vil også motta en SMS med beskjed om at vi har sendt deg en e-post.