Har du milde til moderate symptomer på angst kan dette kurset være noe for deg. På kurset vil du lære teknikker og metoder du kan bruke for å mestre og forebygge angst. 

Neste kurs: 14. mai kl. 09.30-11.30. 

Har du milde til moderate symptomer på angst kan dette kurset være noe for deg. Kurset krever motivasjon og egeninnsats. Du må ha bostedsadresse i Årstad, Bergenhus, Åsane eller Arna, eller ha Bergen kommune som arbeidsgiver i de nevnte bydelene. Nedre aldersgrense er 16 år. Kurset er gratis.

Kurset arrangeres av Rask psykisk helsehjelp.
 Les mer på kommunen sin nettside her.

På dette kurset vil du få kunnskap om angst og hvordan mestre angst. Du vil lære hva som opprettholder angst, samt verktøy til å håndtere tanker og følelser på en mer hensiktsmessig måte. Mellom kurssamlingene øver du på teknikkene hjemme i ditt daglige liv. 

Kurset består av fire samlinger på to timer pr. uke. Det går to uker mellom tredje og fjerde kursdag.

Kursdag 1: 
Kl. 09:30-11:30 
Hva er angst og kognitiv adferdsterapi? 
Hva opprettholder og forsterker angst? 

Kursdag 2: 
Kl. 9:30-11:30 
Verktøy for å forstå og mestre angst.  

Kursdag 3: 
Kl. 9:30-11:30 
Kognitive teknikker for å mestre grubling og bekymring.  

Kursdag 4: 
Kl. 9:30-11:30 
Oppsummering – Erfaringsutveksling ved bruk av verktøyene.
Plan videre og forhindre tilbakefall.  

Ønsker du å delta på kurset kan du melde deg på her via hovedsiden vår og søknadskjema. 

Les også mer om metodikken vår på hovedsiden.