Samling på Aktiv Vest på Vestkanten.

Aktiv Vest er et aktivitetstiltak for ungdom mellom 18 og 30 år med rusrelaterte utfordringer. Økt fysisk, psykisk og sosial helse og deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillig arbeid er målet.

Målet med Aktiv Vest er å skape motivasjon til endring gjennom aktivitet og gode relasjoner.

Deltakerne i Aktiv Vest får ekstra tett oppfølging, både individuellt og gjennom gruppeaktiviteter.

Har du ønske eller mål om å ta utdannelse, få deg et arbeid eller å delta i frivillig arbeid? De ansatte i Aktiv Vest jobber for å motivere og bistå deltakerne i å nå deres mål.

Faste møtepunkter

Deltakelse i tiltaket innebærer faste møtepunkter 3–4 dager i uken. Da er det søkelys på mestring, fysisk aktivitet og individuell oppfølging.

Fokus på fysisk aktitivitet

Det er ingen forutsetning å ha god fysisk form for å kunne delta i tiltaket, da alle aktiviteter tilrettelegges hver enkelt deltakers evner og behov. Eksempler på aktiviteter vi har gjennomført er; klatring i Sandslihallen, spinning og styrketrening på treningssenter, yoga, strandvolleyball i Kjøkkelvik, turer på Fløyen og i sentrum, minigolf, ridning, krittekurs, bowling, kino, museumsbesøk og skøyter på Vestkanten m.m.

Vi serverer sunn frokost i forkant av alle aktiviteter.

Fokus på hver enkelt deltaker og deltakerens mål

De ansatte i Aktiv Vest ønsker å motivere og bistå deltagerne, til å oppnå deres individuelle mål. Tiltaket skal ha et definert endringsmål for den enkelte og kunne medvirke til at deltagerne på sikt ikke blir avhengig av sosialstønad, eller andre trygdeytelser. Formålet med tiltaket er å skape positiv endring i deltagernes liv. Eksempler på positive endringer kan være bedre rusmestring, rusfrihet, økt grad av selvstendighet, økt livskvalitet og økonomisk selvstendighet.

Arbeidstrening med tett oppfølging

Aktiv Vest har et tett samarbeid med Stiftelsen Kirkens bymisjon i Bergen. Når deltaker og veileder anser det som hensiktsmessig vil deltageren starte i arbeidstrening ved Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen, og etter en viss tid vil vedkommende få bistand til å starte i ordinær arbeidstrening, ordinært arbeid eller annen aktivitet som skole.

 

Du kan ta kontakt direkte med Aktiv Vest. Mange blir henvist til Aktiv Vest fra sitt NAV kontor eller fra andre hjelpetjenester.

Aktiv Vest holder til i Vestkanten i Loddefjord. Aktiv Vest er et byomfattende tilbud. Det betyr at du kan bo hvor som helst i Bergen kommune og bli deltaker.

 

Aktiv Vest

Adresse: 
Loddefjordveien 2, 5171 Loddefjord

Kontakt oss: 
Anniken Kringlåk
E-post: anniken.kringlak@nav.no
Telefon: 94505078