Naturen som terapi

Bergenhus Aktiv er et rusfritt aktivitetstilbud for Bergen kommune.

Vi fremmer helse gjennom aktiviteter ute i naturen, trening og arbeid.
Vi er et felleskap som hjelper hverandre videre i livet.

Det er ingen krav til henvisning, og alt hos oss er gratis. 
Alt vi krever at du deltar rusfri  (vi har et rusfritt felleskap).

Vi vil at du  forplikter deg til deltakelse minimum to dager i uken. Dersom du for eksempel går på skole, er i arbeid eller annet konstruktivt løp, gjør vi unntak til kravet om antall forpliktende dager.

Slik ønsker vi å gi deg mening og innhold til hverdagen med aktiviteter, arbeid og tilhørighet.

Frokost før en aktivitet
Frokost er viktig før en aktivitet
Bilde: Vibeke Blich

Frokost: Dørene åpner klokken 09.00. Det serveres en enkel frokost mellom klokken 09.00 og 09.30 hvor det også er mulig å smøre med seg niste til lunsj.

Turer på fjell og i nærmiljø: Vi drar ukentlig på tur. Vi benytter oss av byfjellene og andre nærliggende turområder. Avreise cirka klokken 09.30 og retur cirka klokken 14.00.

Arbeidsaktivitet: Vi vil tilby to ulike typer arbeidsrettet aktivitet.

I samarbeid med Bergen Skog- og Treplantingsselskap gjør vi diverse forefallende arbeid som for eksempel vedkløyving/-produksjon, grøfting, maling, med mer. Dette foregår stort sett på Fløyen.

Før Covid-19 hadde vi et samarbeid med Etat for sykehjem hvor vi en dag i uken bisto på aldershjem med ulike aktiviteter alt etter behov. Et særlig fokus var å ta de eldre med ut på tur. Dette eller lignende mellommenneskelig arbeid er noe vi ønsker å gjenoppta så snart det lar seg gjøre i forhold til pandemi.

Treningsaktivitet: Vi har avtale med Nr. 1 Fitness treningssenter og tilbyr trening her ukentlig. Avhengig av interesse fra deltakerne kan det også være aktuelt å tilby andre treningsaktiviteter.

Andre tilbud: Vi vil holde enkel digital-/dataopplæring etter behov. Vi vil også invitere forskjellige foredragsholdere som foreleser og informerer om aktuelle tema.

 

Har du lyst til å være med, eller kjenner noen som vil?

Geir
geir.hansen@bergen.kommune.no
(m) 94 50 14 07

Eyvind
eyvind.falch@bergen.kommune.no
(m) 94 52 79 38