Gå tilbake til:
Du er her:
MO-Nesttun

Mottaks og oppfølgingssenteret på Nesttun tilbyr sosialfaglig oppfølging og helsetjenester til rusavhengige, samt et sosialt fellesskap med måltider og mulighet for noe aktivitet på huset. Vi har fokus på ernæring og skadereduserende tiltak for målgruppen.

MO-senterne – redusert drift

MO-sentrene har åpnet igjen!

Det vil være et begrenset antall gjester inne på MO-senterne. Det vil også være begrenset tilgang til oppfølging i perioder. 

Dette gjelder MO-Nesttun og MO-Gyldenpris dagavdeling. Se mer informasjon på avdelingenes egne nettsider eller facebooksider.  

 

Våre tilbud og aktiviteter

 • Måltider med næringsrik, hjemmelaget mat.
 • Helserom med drop-in sykepleiertjenester.
 • Sosionomer og miljøterapeuter som kan gi sosialfaglig oppfølging, veiledning, hjelp og støtte i forhold til øvrig hjelpeapparat.
 • PC-er og telefon til utlån.
 • Returordning for brukerutstyr.
 • Dagsverket hver torsdag kl 09:30
 • Gatejuristen har saksmottak hos oss siste onsdag hver måneden.
 • Kreativt rom med mulighet for maling/tegning/søm/gitarspill m.m.
 • Kjøkkenhage og hyggelig uteområde.
 • Vi arrangerer årlig Nestenfestivalen; en musikkfestival for nærmiljøet, i samarbeid med lokale aktører.
 • Vi er åpen - mandag til fredag 09-18.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Wollert Konowsplass 4

Postadresse: MO-Senteret Nesttun, PB 85 Nesttun,5852 Bergen

Telefon: 5556 1100 / 4091 1670

E-post: - til postmottaket

Facebooksider

Åpningstider

Senteret er åpent mandag til fredag klokken 09-18 - se sommertider øverst.