MO-Nesttun

Mottaks og oppfølgingssenteret på Nesttun tilbyr sosialfaglig oppfølging og helsetjenester til rusavhengige, samt et sosialt fellesskap med måltider og mulighet for noe aktivitet på huset. Vi har fokus på ernæring og skadereduserende tiltak for målgruppen.

  • Måltider med næringsrik, hjemmelaget mat.
  • Helserom med drop-in sykepleiertjenester.
  • Erfaringskonsulenter og miljøterapeuter som kan gi sosialfaglig oppfølging, veiledning, hjelp og støtte i forhold til øvrig hjelpeapparat.
  • PC-er og telefon til utlån.
  • Utdeling og returordning for brukerutstyr.
  • Gatejuristen har saksmottak hos oss siste onsdag hver måneden.
  • Kreativt rom med mulighet for maling/tegning/søm/gitarspill m.m.
  • Hyggelig uteområde.

Besøksadresse: Wollert Konowsplass 4, 5224 Nesttun

Postadresse: MO-Senteret Nesttun, PB 85 Nesttun,5852 Bergen

Telefon: 5556 1100 

E-post: mosenteret.nesttun@bnergen.kommune.no

Facebooksider

Mandag -fredag 0900- 1430 og 1500- 1800