to hunder leker i hundeluftegård

I store områder i Bergen kommune er det båndtvang hele året. I enkelte områder er det båndtvang bare deler av året. Ønsker du å slippe hunden din løs, kan du benytte Bergen kommunes fire hundeluftegårder. Du finner disse ved Tveitevannet, ved Løvstien, på Tennebekk og ved Liavatnet i Åsane.

Hunder leker i hundeluftegård
I hundeluftegårdene kan hundene løpe fritt. Her ved hundeluftegården på Tennebekk.
Bilde: Veronica Årseth Ljosheim

En hundeluftegård er et inngjerdet område hvor hunden din kan løpe fritt rundt med andre hunder. I slike hundeparker gjelder ikke bestemmelsene om båndtvang.  Tilbudet er gratis for alle hundeeiere.

Når du bruker hundeluftegårdene må du sørge for at:

 • du har kontroll over hunden din
 • du ikke overlater hunden til seg selv
 • du tar av båndet til hunden i slusen før du slipper den inn i hundegården
 • du fjerner bosset etter din egen hund
 • du ikke slipper inn tipser med løpetid eller aggressive hunder
 • du passer på at portene til hundegården alltid er lukket
Hundeluftegården ved Løvstien, med flott utsikt over byen.
Fin utsikt fra hundeluftegården ved Løvstien – her kan du sette deg ned på en av benkene mens hunden leker.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Bergen kommune har ikke ansvar for skader som oppstår ved bruk av hundeluftegårdene etter Hundelovens § 27.

Slik melder du fra ved feil eller mangler ved en hundegård:

Bymiljøetaten har ansvar for vedlikehold av hundeluftegårdene. Hvis du oppdager feil eller mangler ved en av hundegårdene, melder du dette til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste, som videre melder fra til driftsansvarlig. 

 

Som hundeeier er du ansvarlig for å følge Hundeloven og Forskrift om båndtvang for hund i Bergen kommune. Formålet med loven og forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, ivareta sikkerheten, og forebygge konflikter mellom interessene til hundeeiere og offentligheten.

 • sentrumssonen, se kart 
 • i alle offentlige parker utenfor sentrumssonen mellom kl. 07:30 og kl. 20:00
 • på alle offentlige kirkegårder, gravplasser og urnelunder
 • på alle skoler, samt i alle barnehager og anlegg for lek
 • på alle anlegg for idrett og sport der det er skiltet med båndtvang
 • på selve den opparbeidede turveien med tilhørende leir og rasteplasser og skiltede turstier i følgende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Myrdalsvatnet, Tennevekk, Bjørnevatnet, Løvstien, Hellefjellet, Landåsfjellet, strekningen Svartediksdemningen - Tarlebø og områdene rundt Store Lungegårdsvann. Se frilufts-kartet på www.bergenskart.no under “Natur, klima og miljø" for hvilke turveier og turstier som er omfattet. 

Se unntak fra reglene om båndtvang i Forskrift om båndtvang m.m. i Bergen kommune.

I henhold til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 (KPA2018) er det også båndtvang hele året i nedbørsfeltene til Svartediket og Sædalen. Dette gjelder for alle hunder, uten unntak. 

Kart over nedbørsfeltet til Svartediket
Det er båndtvang hele året i nedbørsfeltet til Svartediket.
Bilde:  
Kart som viser nedbørsfeltet til Sædalen
Det er båndtvang hele året i nedbørsfeltet til Sædalen
Bilde:  

 

 • På offentlig tilrettelagte badeplasser skal hunder holdes i bånd mellom 1. april og 20. august.
 • I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober. Beitesesongen kan variere, og den enkelte hundeeier er selv ansvarlig for å skaffe seg informasjon om når innsankingen foregår det enkelte år, og når den ordinære beitesesongen er avsluttet. Den enkelte hundeeier plikter også å gjøre en konkret vurdering av om det er husdyr som beiter før hunden slippes løs i denne perioden.  
 • I følgende lysløyper er det båndtvang i den perioden lysløypene kan brukes til skigåing: Fløyen, Totland, Frotveit, Hjortland og Gullbotn.

Se unntak fra reglene om båndtvang i Forskrift om båndtvang m.m. i Bergen kommune.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det båndtvang i hele landet. Bakgrunnen for dette er blant annet hensynet til vilt i den sårbare yngle- og hekkeperioden, og for å beskytte sauer, kyr og andre dyr på beite. Det betyr at du skal holde hunden i bånd når du er på tur, enten det er i byen eller i skog og mark.

Skal beskytte fugl- og dyreunger

Hunder har medfødte instinkter og selv den best dresserte og minste hund vil kunne forårsake forstyrrelser med alvorlige konsekvenser for viltet i denne sårbare perioden. Spesielt bakkehekkende fugl og generell ungfugl som ennå ikke er fullstendig flyvedyktig er utsatt, men også unger av andre arter som ekorn og hjort er utsatt. Generelt stress ved stadig forstyrrelser krever kostbar energi hos mange av disse artene og kan følgelig på flere måter redusere reproduksjonen. 

Svært lange liner er ikke godt nok 

Det følger av hundeloven § 4 fjerde ledd at hunder alltid skal holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt. I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd slik at de ikke kan jage eller skade blant annet vilt, jf. hundeloven § 6. Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden. Svært lange liner der hunden har mulighet til forholdsvis fri bevegelse i utmark gir ikke tilstrekkelig grad av vern for viltet.

Når du er på tur med hunden din gjennom lekeplasser, skoler eller barnehager må hunden alltid være i bånd. Det er aldri lov å oppholde seg på et slikt område med hund (selv om den er i bånd), men du kan gå gjennom plassen. Det vil si at hunder i bånd kan følge sin eier på tur gjennom en skolegård hvor det er naturlig. Dersom lekeplassen, barnehagen eller skolegården er inngjerdet og kun har én port, har du ikke lov til å gå inn med hund. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at barn skal oppleve det som trygt å leke i disse områdene.