Gå tilbake til:
Du er her:
to hunder leker i hundeluftegård

I store områder i Bergen kommune er det båndtvang hele året. I enkelte områder er det båndtvang bare deler av året. Ønsker du å slippe hunden din løs, kan du benytte Bergen kommunes tre hundeluftegårder. Du finner disse ved Tveitevannet, på Tennebekk og ved Liavatnet i Åsane.

Slik bruker du hundeluftegårdene

Hunder leker i hundeluftegård
I hundeluftegårdene kan hundene løpe fritt. Her ved hundeluftegården på Tennebekk.
Bilde: Veronica Årseth Ljosheim

En hundeluftegård er et inngjerdet område hvor hunden din kan løpe fritt rundt med andre hunder. I slike hundeluftegårder gjelder ikke bestemmelsene om båndtvang.  Tilbudet er gratis for alle hundeeiere.

Når du bruker hundeluftegårdene må du sørge for at:

 • du har kontroll over hunden din
 • du ikke overlater hunden til seg selv
 • du tar av båndet til hunden i slusen før du slipper den inn i hundegården
 • du fjerner bosset etter din egen hund
 • du ikke slipper inn tipser med løpetid eller aggressive hunder
 • du passer på at portene til hundegården alltid er lukket

Bergen kommune har ikke ansvar for skader som oppstår ved bruk av hundeluftegårdene etter Hundelovens § 27.

Slik melder du fra ved feil eller mangler ved en hundegård:

Bymiljøetaten har ansvar for vedlikehold av hundeluftegårdene. Hvis du oppdager feil eller mangler ved en av hundegårdene, melder du dette til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste, som videre melder fra til driftsansvarlig. 

 

Båndtvang i Bergen - Hvilket ansvar har du som hundeeier?

Som hundeeier er du ansvarlig for å følge Hundeloven og Forskrift om båndtvang for hund i Bergen kommune. Formålet med loven og forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, ivareta sikkerheten, og forebygge konflikter mellom interessene til hundeeiere og offentligheten.

Områder hvor det er båndtvang hele året

 • sentrumssonen, se kart 
 • i alle offentlige parker utenfor sentrumssonen mellom kl. 07:30 og kl. 20:00
 • på alle offentlige kirkegårder, gravplasser og urnelunder
 • på alle skoler, samt i alle barnehager og anlegg for lek
 • på alle anlegg for idrett og sport der det er skiltet med båndtvang
 • på selve den opparbeidede turveien med tilhørende leir og rasteplasser og skiltede turstier i følgende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Myrdalsvatnet, Tennevekk, Bjørnevatnet, Løvstien, Hellefjellet, Landåsfjellet, strekningen Svartediksdemningen - Tarlebø og områdene rundt Store Lungegårdsvann

Se unntak fra reglene om båndtvang i Forskrift om båndtvang m.m. i Bergen kommune.

I henhold til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 (KPA2018) er det også båndtvang hele året i nedbørsfeltene til Svartediket og Sædalen. 

Kart over nedbørsfeltet til Svartediket
Det er båndtvang hele året i nedbørsfeltet til Svartediket.
 
Kart som viser nedbørsfeltet til Sædalen
Det er båndtvang hele året i nedbørsfeltet til Sædalen
 

 

Områder hvor det er båndtvang deler av året

 • På offentlig tilrettelagte badeplasser skal hunder holdes i bånd mellom 1. april og 20. august.
 • I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober. Den enkelte hundeeier plikter å gjøre en konkret vurdering av om det er husdyr som beiter før hunden slippes løs i denne perioden.  
 • I følgende lysløyper er det båndtvang i den perioden lysløypene kan brukes til skigåing: Fløyen, Totland, Frotveit, Hjortland og Gullbotn.

Se unntak fra reglene om båndtvang i Forskrift om båndtvang m.m. i Bergen kommune.

Spesielt om hund ved skoler, barnehager og lekeplasser

Når du er på tur med hunden din gjennom lekeplasser, skoler eller barnehager må hunden alltid være i bånd. Det er aldri lov å oppholde seg på et slikt område med hund (selv om den er i bånd), men du kan gå gjennom plassen. Det vil si at hunder i bånd kan følge sin eier på tur gjennom en skolegård hvor det er naturlig. Dersom lekeplassen, barnehagen eller skolegården er inngjerdet og kun har én port, har du ikke lov til å gå inn med hund. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at barn skal oppleve det som trygt å leke i disse områdene.

Lover og regler for hundeeiere i Bergen

Som hundeeier i Bergen kommune må du forholde deg til følgende lover, forskrifter og kommuneplaner: