Gå tilbake til:
Du er her:
to hunder leker i hundeluftegård
I store deler av Bergen kommune er det båndtvang hele året. I enkelte områder er det båndtvang bare deler av året. Ønsker du å slippe hunden din løs, kan du benytte Bergen kommunes tre hundeluftegårder hele året. Du finner disse ved Tveitevannet, på Tennebekk og ved Liavatnet i Åsane. 

Slik bruker du hundeluftegårdene

En hundeluftegård er et inngjerdet område hvor hunden din kan løpe fritt

Hunder leker i hundeluftegård
I hundeluftegårdene kan hundene løpe fritt. Her ved hundeluftegården på Tennebekk.
Bilde: Veronica Årseth Ljosheim

rundt med andre hunder. I slike hundeluftegårder gjelder ikke bestemmelsene om båndtvang.  Tilbudet er gratis for alle hundeeiere.

Når du bruker hundeluftegårdene må du sørge for at:

 • du har kontroll over hunden din
 • du ikke overlater hunden til seg selv
 • du tar av båndet til hunden i slusen før du slipper den inn i hundegården
 • du fjerner bosset etter din egen hund
 • du ikke slipper inn tipser med løpetid eller aggressive hunder
 • du passer på at portene til hundegården alltid er lukket

Bergen kommune har ikke ansvar for skader som oppstår ved bruk av hundeluftegårdene etter Hundelovens § 27.

Slik melder du fra ved feil eller mangler ved en hundegård:

Bymiljøetaten har ansvar for vedlikehold av hundeluftegårdene. Hvis du oppdager feil eller mangler ved en av hundegårdene, melder du dette til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste, som videre melder fra til driftsansvarlig. 

 

Båndtvang i Bergen - Hvilket ansvar har du som hundeeier?

Som hundeeier i Bergen kommune er du ansvarlig for å følge forskrift om båndtvang for hund i Bergen kommune. Det er båndtvang de fleste steder i kommunen hele året, og formålet med forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, ivareta sikkerheten, og forebygge konflikter mellom interessene til hundeeiere og offentligheten.

Følgende steder i Bergen har båndtvang hele året

 • sentrumsonen
 • alle offentlige parker utenfor sentrum mellom kl. 07:30 og kl. 20:00
 • på alle offentlige kirkegårder, gravplasser og urnelunder
 • alle anlegg for idrett og sport der det er skiltet med båndtvang
 • opparbeidede turveier som har leir- og rasteplasser og skiltede turstier i følgende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Myrdalsvannet, Tennebekk, Bjørnevatnet, Løvstien, Hellefjellet, Landåsfjellet, strekningen Svarteviksdemningen-Tarlebø og områdene rundt Store Lungegårdsvann

Se unntak fra reglene om båndtvang i Forskrift om båndtvang m.m. i Bergen kommune.

Følgende steder har båndtvang deler av året

 • På offentlig tilrettelagte badeplasser skal hunder holdes i bånd mellom 1. april og 20. august.
 • I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober. Den enkelte hundeeier plikter å gjøre en konkret vurdering hvorvidt det er husdyr som beiter der hunden skal slippes.
 • I følgende lysløyper er det båndtvang i den perioden lysløypene kan brukes til skigåing: Fløyen, Totland, Frotveit, Hjortland og Gullbotn.

Se unntak fra reglene om båndtvang i Forskrift om båndtvang m.m. i Bergen kommune.

Spesielt om hund ved skoler, barnehager og lekeplasser

Når du er på tur med hunden din gjennom lekeplasser, skoler eller barnehager må hunden alltid være i bånd. Det er aldri lov å oppholde seg på et slikt område med hund (selv om den er i bånd), men du kan gå gjennom plassen. Det vil si at hunder i bånd kan følge sin eier på tur gjennom en skolegård hvor det er naturlig. Dersom lekeplassen, barnehagen eller skolegården er inngjerdet og kun har én port, har du ikke lov til å gå inn med hund. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at barn skal oppleve det som trygt å leke i disse områdene.

Lover og regler for hundeeiere i Bergen

Som hundeeier i Bergen kommune må du forholde deg til følgende lover og forskrifter: