Innsats fra frivillige, kan gi glede og sosialt fellesskap. Se informasjon om hvordan du eller den du er pårørende for kan søke om besøk fra frivillige i Bergen. 

Har du eller noen du er pårørende for et ønske om besøks-, aktivitets- eller spisevenn? Har du spørsmål knyttet til hvilke andre former for innsats og støtte du kan motta fra frivillige i Bergen kommune eller frivillige organisasjoner? Ta kontakt med en av frivillighetskoordinatorene for hjemmeboende seniorer: 

Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger på e-post eller i SMS. 

Har du som beboer eller pårørende et ønske om bidrag fra frivillige på et konkret sykehjem? Ta kontakt med frivillighetskoordinator i Etat for sykehjem, for å høre hvilke muligheter som finnes i din situasjon:

Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger på e-post eller i SMS.

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.