Gå tilbake til:
Du er her:
Koronaviruset
Kommunens tjenester og tilbud er berørt av koronasituasjonen. Etat for hjemmebaserte tjenester vurderer bemanningen daglig og forkorter eller avlyser enkeltoppdrag. Tjenester som er nødvendige for å opprettholde liv og helse prioriteres. Reduksjonen i tilbudet gjelder både for hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester. Les mer

Kontakt

Om oss

Etat for hjemmebaserte tjenester har ansvar for hjemmehjelp, døgnkontinuerlig hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, responssenter, dagaktiviteter og kommunal hjelpemiddelservice (Hjelpemiddelhuset).

Vi bidrar til at hjelpemidler blir en del av hverdagen, slik at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig.

Det er innført fritt brukervalg innen hjemmehjelp. Bergen kommune samarbeider med og følger opp private leverandører av hjemmehjelpstjenester.

Etat for hjemmebaserte tjenester skal yte tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, og retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Vår visjon er "Vår kompetanse – din trygghet", og visjonen bygger på følgende satsingsområder:

  • Brukermedvirkning – hva er viktig for deg?
  • Hjelp til selvhjelp - vi bidrar til at du mestrer din hverdag så du så langt som mulig kan være selvstendig.
  • Tilgjengelighet - du kan nå oss hele døgnet.

Innbyggerhjelp