Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for hjemmebaserte tjenester har ansvar for hjemmehjelp, døgnkontinuerlig hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, responssenter, dagaktiviteter og kommunal hjelpemiddelservice (Hjelpemiddelhuset).

Vi bidrar til at hjelpemidler blir en del av hverdagen, slik at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig.

Det er innført fritt brukervalg innen hjemmehjelp. Bergen kommune samarbeider med og følger opp private leverandører av hjemmehjelpstjenester.

Etat for hjemmebaserte tjenester skal yte tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, og retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Vår visjon er "Vår kompetanse – din trygghet", og visjonen bygger på følgende satsingsområder:

  • Brukermedvirkning – hva er viktig for deg?
  • Hjelp til selvhjelp - vi bidrar til at du mestrer din hverdag så du så langt som mulig kan være selvstendig.
  • Tilgjengelighet - du kan nå oss hele døgnet.

Innbyggerhjelp