Tre frivillighetskoordinatorer i fargerike gensere i et klatretau på lekeplass.

Bli med å gi tid og skap gylne øyeblikk i eldreomsorgen. Frivilligheten er en enorm ressurs i målet om en aktiv og meningsfull hverdag for byens seniorer.

En besøksvenn blir koblet opp mot en senior som ønsker mer kontakt med andre mennesker. Dere kan treffes hjemme hos senioren, gå en tur eller du kan være en god samtalepartner på et kafébesøk. Besøksvenner har fast avtale med én innbygger, og drar på besøk én gang ukentlig.

I Bergen kommune er det i hovedsak Røde kors som drifter besøksvennordningen. I tillegg organiserer noen menigheter og frivilligsentraler tilbud om besøksvenn. Du må være fylt 18 år for å bli besøksvenn.

Les mer om hvordan du blir frivillig

En frivillig aktivitetsvenn blir koblet opp med en innbygger med demens som har samme interesse som deg. Dere kan gå tur, spille spill, gå i teater, kunstutstilling eller på kino, male, eller bare møtes for en kopp kaffe og en prat. Målet er at tiden dere er sammen skal være til glede for begge. Dere tilbringer tid sammen så ofte du ønsker, men minst fire timer i måneden.

Bergen kommune drifter aktivitetsvenn for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Gjennom tilbudet Aktivitetsvenn får personer med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Du må være fylt 18 år for å bli aktivitetsvenn. 

Les mer om hvordan du blir frivillig

En spisevenn besøker en seniorinnbygger i kommunen for å spise middag og dele hyggelige historier. Dere spiser middag sammen enten én dag i uken eller annenhver uke. I fellesskap lager dere en hyggelig atmosfære rundt måltidet. Dere avtaler selv tidspunkter for middagsmøtene, og eventuell kontakt ut over dette.

Gleden av å spise sammen, er ofte starten på et nytt vennskap. Blir du spisevenn får du gratis middag i tillegg til gode samtaler og hyggelig selskap. Du må være fylt 18 år for å bli spisevenn. 

Les mer om hvordan du blir frivillig

En frivillig i våketjenesten tilbyr medmenneskelig nærvær til døende på sykehjem og deres pårørende i livets siste fase. En våker bidrar til å lindre ensomhet ved livets slutt, og til å støtte pårørende. 

Blir du våker, skal du ikke utføre omsorgsfaglige oppgaver. Du vil avlaste og støtte døende og deres pårørende med å være til stede for dem på sykehjemmet. For å bli våker, må du være fylt 26 år. 

Les mer om hvordan du blir frivillig

Generasjonstreff er et tilbud der foreldre i svangerskapspermisjon kan ta med seg babyen på besøk til eldre i omsorgsboliger, på aktivitetssentre eller sykehjem.

Konseptet er at ulike generasjoner er samlet til et hyggelig samvær. Det skaper glede for både små og store. Vi legger til rette med rene matter på gulvet, som babyene kan ligge på. De eldre sitter på stoler rundt mattene, og ansatte vil være til stede for å organisere treffet. Kommunikasjonen mellom de eldre og babyene skjer via blikkontakt, smil og latter og pludring og prating.

Tid og sted for generasjonstreff våren 2024 

  • Gullstøltunet aktivitetssenter (Bønes) klokken 11.15-12.45 følgende datoer; tirsdag 16 juni. Adressen er Øvre Kråkenes 111. 
  • Kolstihagen omsorgsbolig (Nattland) klokken 11.00–11.45. Adressen er Kolstibotn 2. Nye datoer kommer
  • Landås menighets eldresenter (Landås) generasjonssang med Landås menighet klokken 11.00.  Adressen er Landåsveien 26. Nye datoer kommer
  • Liakroken omsorgsbolig (Åsane) babysang med Åsane åpen barnehage klokken 12.00.  Adresse Liakroken 15. Nye datoer kommer.
  • Lyngbøtunet bo og servicesenter (Laksevåg) babysang og generasjonstreff med Laksevåg kirke klokken 11.00. Adressen er Lyngbøveien 89. Nye datoer kommer.
  • Sethøyen omsorgsbolig (Åsane) Adressen er Sethøyen 16. Ny dato kommer.
  • Stølsvegen aktivitetssenter (Arna) nye datoer kommer til høsten

Det kan komme til flere steder etter hvert.

Ønsker du å delta på generasjonstreff, kan du møte direkte opp til de aktuelle tidspunktene ovenfor. Har du spørsmål, kan du kontakte frivillighetskoordinator Stine Lampe på 408 16 121 eller e-post stine.lampe@bergen.kommune.no

Frivilligsentralene i Bergen tilbyr mange aktiviteter og frivillige oppdrag i bydelene. Frivilligsentralene er åpne møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.  Alle har noe å gi og alle trenger en hånd - blir du med å skape et levende lokalmiljø?

Les mer om hvordan du blir frivillig

Som frivillig gjør du en forskjell i hverdagen til den du deler tiden din med, men innsatsen kan også gjøre en forskjell i ditt eget liv. Å være frivillig er en fin måte å være med i et fellesskap, få nye venner, lære nye ting og bidra til noe meningsfullt.

For deg som skal gå av med pensjon kan det å være frivillig erstatte mye av det du mister når du slutter i arbeidslivet. Dette kan være alt fra et nettverk og sosialt fellesskap, til mestringsfølelse, å kjenne på ansvar og følelsen av å bidra til samfunnet. Melder du deg som frivillig i eldreomsorgen, vil innsatsen din gi glede til både deg selv og den du deler tiden med.  

Vi blir stadig flere eldre i samfunnet, og helse- og omsorgstjenestene er allerede hardt presset. Frivillig innsats kan være et viktig supplement til helse- og omsorgstjenestene. Blir du frivillig, kan du bidra til økt livskvalitet for seniorene du stiller opp for. Samtidig bidrar du til et bærekraftig samfunn der helse- og omsorgstjenestene gir tjenestene den enkelte har rett på, mens frivillig innsats gir hjelp og støtte utover dette. 

Har du lyst til å bli frivillig? Ta kontakt med en av frivillighetskoordinatorene i Bergen kommune. De vil hjelpe deg å finne det som passer for deg uavhengig av om aktivitetene er i regi av frivillige organisasjoner eller kommunen.

Du kan velge om du vil bidra på sykehjem, for hjemmeboende eldre, på et aktivitetssenter eller i en omsorgsbolig. Du trenger ingen spesielle kunnskaper eller egenskaper for å bli frivillig. Før du starter opp går du gjennom et intervju og et kurs. Vi har også referansesjekk før oppstart. I tillegg skal du signere taushetsløfte. Hele perioden du er frivillig, vil du ha et støtteapparat med erfaring og kompetanse i ryggen.

I tillegg kan du på Frivillighet Norge sin nettportal frivillig.no finne oppgaver som frivillige organisasjoner ønsker hjelp til, og ta direkte kontakt med de aktuelle organisasjonene. Videre kan du kontakte en av frivilligsentralene, dersom du ønsker å bli frivillig hos dem. 

Kontakt oss:

Vi ber om at du ikke sender sensitive opplysninger på e-post eller i SMS. 

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.