Du kan søke innsyn fra Bergen byarkiv i vår  samling foto fra kommunale og private arkiver. Les mer om samlingene og hvordan du ber om innsyn. 

Byarkivet bevarer analoge foto som papirfoto, negativer og dias. De eldste er fra midten av 1860-tallet, de nyeste fra 2010-tallet. Fotoene er fra kommunale arkiver samt fra private aktører som aviser, lag og organisasjoner, bedrifter, privatpersoner m.fl.

Bergen fotoarkiv kan du finne foto fra kommunale arkiver og arkiver etter private aktører. Fotoene kan brukes fritt dersom ikke annet er oppgitt. Opphavsperson, arkivskaper og Bergen byarkiv skal krediteres ved bruk. 

Du kan søke etter foto via tema, år og hendelser, og du kan sortere etter opphavsperson, arkivskaper, ulike tiår og geografisk plassering. Søketips finner du hvis du klikker på forstørrelsesglasset til høyre øverst på siden.

Du sender din henvendelse til Bergen byarkiv i bestillingsskjema. Bruk skjemaet også dersom du trenger å få skannet analoge foto eller å få fotoene i Bergen fotoarkiv i høyere oppløsning. Se digitalt skjema nederst. 

Skjema krever innlogging via ID-porten for å sikre enhetlig, oversiktlig og sikker utveksling av informasjon mellom deg og byarkivet. 

Når du har sendt søknaden mottar du en kvittering med saksnummer. Dette nummeret bruker du ved evt. ny henvendelse i pågående sak, se Oppfølging av tidligere sak nedenfor

Hvis du ikke har elektronisk ID eller ikke ønsker å bruke skjema, kan du sende brev, epost eller ta kontakt på telefon. Se Kontakt.  

Bergen byarkiv utfører normalt ikke omfattende arkivundersøkelser, men finner frem aktuelt arkivmateriale som du kan gjennomgå på vår lesesal. 

Byarkivet vil behandle din henvendelse så fort som mulig. Svartid er avhengig av sakens kompleksitet og pågang. Skriv gjerne i kommentarfeltet dersom saken haster spesielt.

Digitale foto - Bergen fotoarkiv

Alt materiale på Bergen fotoarkiv kan brukes fritt dersom ikke annet er oppgitt. Opphavsperson, arkivskaper og Bergen byarkiv skal krediteres ved bruk. Materialet er lisensiert i henhold til CC-BY: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no

Analoge foto

Tilstand på våre foto varierer, og noen er preget av slitasje eller er sårbare på andre måter. Disse er sperret for bruk på lesesalen. En del av de sperrede fotoene er imidlertid digitaliserte og kan videreformidles.

Enkelte foto er sperret for innsyn og bruk av personrettslige eller opphavsrettslige grunner. Disse blir ikke videreformidlet eller publisert av Bergen byarkiv.

Tjenesten Bergen fotoarkiv er gratis.

Vi skanner analoge foto etter gjeldende satser. I enkelte tilfeller kan det også påløpe arkivavgift for bruk av foto fra private aktører.

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen. Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Bergen byarkiv 
Besøksadresse: Kalfarveien 82. 
Telefon: 55 56 62 83 (kl. 09.00 - 15.00 alle hverdager)
e-post

Ved ny henvendelse i pågående sak kan du benytte skjemaet Oppfølging av tidligere sak.

Historiske foto

Nyttig innhold