Fana kulturhus. Foto: Bergen kommune

Frivillige lag og organisasjoner kan gratis bruke lokaler i kulturbygg og skoler til aktiviteter, møter og arrangementer. Man kan inngå avtale både om regelmessig og sporadisk aktivitet (for eksempel enkeltarrangementer). Søknaden legges inn i verktøyet Aktiv kommune.

Målgruppe og formål

Kulturhusene er først og fremst beregnet til kulturaktiviteter for barn og unge og aktivitet i regi av frivillige amatørkulturorganisasjoner. Les mer
om formål og prioriterte grupper i byrådssak fra april 2021.

Gratis for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan gratis bruke skole- og kulturlokaler til aktiviteter, møter og arrangementer. Private aktører og andre kan leie lokaler. Prisliste for aktuelt bygg finner du i Aktiv kommune.

Husk å sjekke leiebetingelser for aktuelt lokale 

Du er pliktig å sette deg inn i betingelser og reglement for aktuelt bygg/lokale. 

Dette finner du på bygget/lokalets side i Aktiv kommune. Tips: Sjekk først det som står under “Informasjon".  Klikk deretter på “Søknad” for  åpne søknadsskjemaet, og les/last ned “Juridiske betingelser” nederst i skjemaet. 

 

  • For spørsmål om kulturlokaler, kontakt ditt lokale kulturkontor.
  • For spørsmål om skolelokaler, kontakt den aktuelle skolen direkte.
  • For spørsmål om idrettshaller, kontakt Etat for idrett.

Trenger du hjelp til å finne ledig lokale på et bestemt tidspunkt? Send en e-post til bkbfdvu@bergen.kommune.no, og en saksbehandler vil kontakte deg.

Book lokale i Aktiv kommune