Fana kulturhus. Foto: Bergen kommune

Frivillige lag og organisasjoner kan gratis bruke lokaler i kulturbygg og skoler til aktiviteter, møter og arrangementer. Man kan inngå avtale både om regelmessig og sporadisk aktivitet (for eksempel enkeltarrangementer). Søknaden legges inn i verktøyet Aktiv kommune.

Frivillige lag og organisasjoner kan gratis bruke skole- og kulturlokaler til aktiviteter, møter og arrangementer. Private sammenslutninger og andre kan leie lokaler.

Leiebetingelser og prisliste på hvert bygg finner du i Aktiv kommune
Tips: om du ikke finner prislisten under “Informasjon om anlegget”,  åpne søknadsskjema for aktuelt bygg og sjekk nederst under “Juridiske betingelser”.  

  • For spørsmål om kulturlokaler, kontakt ditt lokale kulturkontor.
  • For spørsmål om skolelokaler, kontakt den aktuelle skolen direkte.
  • For spørsmål om idrettshaller, kontakt Etat for idrett.

Trenger du hjelp til å finne ledig lokale på et bestemt tidspunkt? Send en e-post til bkbfdvu@bergen.kommune.no, og en saksbehandler vil kontakte deg.

Book lokale i Aktiv kommune